Till sidans huvudinnehåll

Ansvar för marken i Göteborg


Göteborgs Stad äger cirka hälften av all mark som ligger inom kommunens gränser.

Det är exploateringsförvaltningen som ansvarar för att erbjuda olika verksamheter mark genom försäljning, tomträtt eller arrende. Exploateringsförvaltningen tar även initiativet till nya detaljplaner för bostäder, industri-, handels-, kontors- eller logistikanvändning på den kommunägda marken.

Älvstranden Utveckling AB  ansvarar för utvecklingen av Frihamnen, Lindholmen, Skeppsbron, Masthugget och Gullbergsvass.

Du kan även vända dig till Business Region Göteborg, som hjälper dig att etablera din verksamhet i hela Göteborgsregionen.

Kontakta exploateringsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring mark och lokaler så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}