Till sidans huvudinnehåll

Unga ledarprogrammet


Genom Unga ledarprogrammet kan din förening välja ut unga ledare i åldrarna 15-20 år, som tillsammans med dig som kontaktperson, har möjlighet att utbilda och utveckla sig under ett års tid.

Vad omfattar programmet?

De unga ledarna får ta del av ett utbildningsprogram som gör dem till ännu bättre och tryggare ledare för barn och unga. Förutom grundutbildning för tränare handlar det till exempel om psykisk hälsa och inkluderande ledarskap.

Föreningarnas kontaktpersoner får också utbildning och stöd i att arbeta upp en ledarförsörjningsplan för att lättare behålla och motivera föreningens unga ledare.

Unga ledarprogrammet är en satsning inom Göteborgs Stad. RF-SISU genomför huvuddelen av programmets utbildningsinsatser. 

Vem kan delta?

Ledare eller blivande ledare i åldrarna 15 till 20 år i föreningar i Göteborg, tillsammans med kontaktpersoner från föreningarna. Varje förening kan anmäla en till tre unga ledare.

När ordnas programmet?

Programmet återkommer varje år. För 2023 var sista anmälningsdag 31 januari 2023.

Varför ett program för unga ledare?

Unga ledarprogrammet finns för att främja och utveckla ett hållbart ledarskap i föreningslivet. Ambitionen är att öka antalet unga ledare i föreningslivet och i förlängningen skapa bättre förutsättningar för en meningsfull fritid för fler unga.

Unga ledarprogrammet 2023

Upplägg riktat till kontaktpersoner i föreningen

Fysisk informationsträff - torsdag 2 mars klockan 18.30-20

För kontaktpersoner och unga ledare i föreningarna som blivit uttagna till programmet. Kontaktpersonerna får mer information om upplägg och förutsättningarna för programmet.

Fysisk nätverksträff 1 - torsdag 27 april klockan 18.30-20

Tema: Hur skapa stödjande miljö för föreningens ledare? Inspirationsföreläsning, mingel och utbyte av erfarenheter.

Fysisk nätverksträff 2 - tisdag 12 september klockan 18.30-20.30

Tema: Hur engagerar och motiverar vi ideella ledare? Inspirationsföreläsning, mingel och utbyta erfarenheter. Stöd i att ta fram ledarförsörjningsplan löper hela 2023. RF-SISU konsulent stödjer föreningen i att ta fram en hållbar ledarförsörjningsplan, alternativt stödjer föreningen i sitt fortsatta arbete om de medverkade under 2022 och därmed redan tagit fram en plan.

Upplägg riktat till den unga ledaren

Fysisk informationsträff - torsdag 2 mars klockan 18.30-20

För kontaktpersoner och unga ledare i föreningarna som blivit uttagna till programmet. De unga ledarna får mer information om upplägg och förutsättningarna för programmet.

Grundutbildning för tränare (Deltagare tillhör endast en grupp)

Grupp 1 och 2 - onsdag 15 mars (digitalt) klockan 18-20 och lördag 1 april (fysiskt) klockan 9-17

Grupp 3 och 4 - torsdag 16 mars (digitalt) klockan 18-20 och söndag 2 april (fysiskt) klockan 9-17

Ledarna startar året med att genomgå ”Grundutbildning för tränare”. En stor plattform av kunskap i ledarskap, bemötande, värdegrund, inkludering och hälsosamt ledarskap.

Fysisk utbildning - tisdag 9 maj eller torsdag 11 maj, klockan 18-20

(De unga ledarna tilldelas ett av datumen) Tema: Psykiskt hälsa, positiv balans mellan prestera och må bra i ditt ledarskap.

Fysisk utbildning - tisdag 5 september eller torsdag 7 september klockan 18-20

(De unga ledarna tilldelas ett av datumen) Tema: Inkluderande ledarskap/Osynliga funktionsnedsättningar

För både unga ledare och kontaktpersoner

Gemensam fysisk nätverksträff - onsdag 15 november klockan 18-20, Göteborg.

Vi ses tillsammans både ledare och kontaktpersoner för att avsluta programmet. Vi gör nedslag i Ledarförsörjningsplanerna och arbetsområden som de unga ledarna fått ökad kompetens i. Mingel, avslut och diplom.

Kontakt

Frågor till Göteborgs Stad ställs till Fredrik Ahlstrand, fredrik.ahlstrand@ ioff.goteborg.se

Frågor till RF-SISU ställs till Robin Svensson, robin.svensson@ rfsisu.se

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Föreningsstöd idrotts- och föreningsförvaltningen", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

Öppettider

Skriv till oss

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter kring bokningar av lokaler eller anläggningar, föreningsbidrag eller annat stöd till föreningar.
${loading}