Till sidans huvudinnehåll

Unga ledarprogrammet


Genom Unga ledarprogrammet kan din förening välja ut unga ledare i åldrarna 15-25 år, som tillsammans med dig som kontaktperson, har möjlighet att utbilda och utveckla sig under ett års tid.

Vad omfattar programmet?

De unga ledarna får ta del av ett utbildningsprogram som gör dem till ännu bättre och tryggare ledare för barn och unga. Förutom grundutbildning för tränare handlar det till exempel om psykisk hälsa och inkluderande ledarskap.

Föreningarnas kontaktpersoner får också utbildning och stöd i att arbeta upp en ledarförsörjningsplan för att lättare behålla och motivera föreningens unga ledare.

Unga ledarprogrammet är en satsning inom Göteborgs Stad. RF-SISU genomför huvuddelen av programmets utbildningsinsatser. 

Vem kan delta?

Ledare eller blivande ledare i åldrarna 15 till 25 år i föreningar i Göteborg, tillsammans med kontaktpersoner från föreningarna. Varje förening kan anmäla en till tre unga ledare. De unga ledarna ska inte ha deltagit i programmet tidigare.

När ordnas programmet?

Programmet återkommer varje år. Första omgången för 2024 pågår mellan februari och november. Sista anmälningsdag är 31 januari.

Det startar en ny omgång av programmet redan september 2024.

Anmäl er förening till programmet

Anmäl er senast 31 januari genom att fylla i anmälningsformuläret.

Varför ett program för unga ledare?

Unga ledarprogrammet finns för att främja och utveckla ett hållbart ledarskap i föreningslivet. Ambitionen är att öka antalet unga ledare i föreningslivet och i förlängningen skapa bättre förutsättningar för en meningsfull fritid för fler unga.

Unga ledarprogrammet 2024

Upplägg riktat till kontaktpersoner i föreningen

Fysisk informationsträff - torsdag 29 februari klockan 18.30-20

För kontaktpersoner och unga ledare i föreningarna som blivit uttagna till programmet. Kontaktpersonerna får mer information om upplägg och förutsättningarna för programmet.

Fysisk nätverksträff 1 - torsdag 25  april klockan 18.30-20

Tema: Hur skapa stödjande miljö för föreningens ledare? Inspirationsföreläsning, mingel och utbyte av erfarenheter.

Fysisk nätverksträff 2 - tisdag 10 september klockan 18.30-20.30

Tema: Hur engagerar och motiverar vi ideella ledare? Inspirationsföreläsning, mingel och utbyta erfarenheter. 

Upplägg riktat till den unga ledaren

Fysisk informationsträff - torsdag 29 februari klockan 18.30-20

För kontaktpersoner och unga ledare i föreningarna som blivit uttagna till programmet. De unga ledarna får mer information om upplägg och förutsättningarna för programmet.

Grundutbildning för tränare (Deltagare tillhör endast en grupp)

Grupp 1 och 2 -  lördag 23 mars klockan 10 och 17 och söndag 24 mars  klockan 10-17

Grupp 3 och 4 - lördag 13 april klockan 10-17 och söndag 14 april klockan 10-17

Ledarna startar året med att genomgå ”Grundutbildning för tränare”. En stor plattform av kunskap i ledarskap, bemötande, värdegrund, inkludering och hälsosamt ledarskap.

Fysisk utbildning - tisdag 7 maj, klockan 18-20

Tema: Psykiskt hälsa, positiv balans mellan prestera och må bra i ditt ledarskap.

Fysisk utbildning - tisdag 3 september klockan 18-20

Tema: Inkluderande ledarskap/Osynliga funktionsnedsättningar

För både unga ledare och kontaktpersoner

Gemensam fysisk nätverksträff - onsdag 6 november klockan 18-20

Vi ses tillsammans både ledare och kontaktpersoner för att avsluta programmet. Vi gör nedslag i Ledarförsörjningsplanerna och arbetsområden som de unga ledarna fått ökad kompetens i. Mingel, avslut och diplom.

Kontakt

Frågor till RF-SISU, Robin Svensson, robin.svensson@ rfsisu.se

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Öppettider

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Föreningsstöd idrotts- och föreningsförvaltningen", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

Skriv till oss

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter kring bokningar av lokaler eller anläggningar, föreningsbidrag eller annat stöd till föreningar.

Kontakta oss genom att fylla i det här formuläret
${loading}