Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Jobba för ett mer inkluderande föreningsliv


För att alla på riktigt ska känna sig välkomna i en förening krävs samtal, reflektion och ett gemensamt arbete. Här finns ett metodmaterial som kan hjälpa din förening i arbetet med att tala om osynliga regler eller antaganden, som gör att aktiviteterna, styrelsemötena och omklädningsrummen passar några men stänger ute andra.

Göteborgs Stad vill uppmuntra ett demokratiskt och inkluderande föreningsliv. Ett föreningsliv där alla, utifrån intresse och engagemang, har möjlighet att delta och vara delaktiga.

Metodmaterial för inkludering — Normer och trygga möten

Metodmaterialet är en av åtgärderna i Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor. Fokus ligger på man kan arbeta mot utestängande normer för att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera på ett likvärdigt sätt ska kunna delta i föreningslivet. 

I första delen av materialet hittar du kunskap om inkludering, diskriminering, normer och normkritik. Varje avsnitt avslutas med reflektionsfrågor som du gärna får börja fundera på, antingen själv eller tillsammans med andra i din förening.

I slutet av materialet hittar du guider för hur din förening kan ta fram policys och handlingsplaner för att arbeta vidare med inkludering samt övningar för att skapa samtal och reflektioner kring normer och inkludering tillsammans med varandra.

Metodmaterial - Normer och trygga möten

Metodmaterialet har tagits fram av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter på uppdrag av Göteborgs Stad.

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Idrotts- och föreningsförvaltningen - Kundservice", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

Öppettider

Skriv till oss

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter kring bokningar av lokaler eller anläggningar, föreningsbidrag eller annat stöd till föreningar.
${loading}