Till sidans huvudinnehåll

Förebygg och hantera sexuella övergrepp i föreningslivet


Hur kan man förebygga och hantera sexuella övergrepp inom föreningslivet? Här hittar du och din förening viktiga kontaktuppgifter, utbildningsmaterial och policys som ni kan använda i det förebyggande arbetet och som stöd vid misstanke om att ett övergrepp ägt rum.

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som sker mot någons vilja. Barn som är under 15 år får inte utsättas för sexuella handlingar alls av någon äldre tonåring eller vuxen person. Unga hbtq-personer, barn och unga med funktionsnedsättning samt tjejer är grupper som har förhöjd risk att utsättas för sexuella övergrepp och trakasserier.

Viktiga kontakter

Socialjouren Göteborgs Stad

Alla som misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Som ledare eller tränare i en förening är du inte skyldiga att anmäla, men du bör alltid anmäla dina misstankar så att socialtjänsten får möjlighet att utreda om barnet har behov av stöd eller skydd. Den som blivit utsatt kan också vända sig till socialtjänsten för stöd och hjälp.

Information om hur du ska agera vid misstanke om barn som far illa

Socialjouren är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid. Socialjouren har öppet dygnet runt, årets alla dagar. Om det är efter kontorstid eller du inte vet vilken stadsdel barnet tillhör så ska du kontakta Socialjouren och göra en orosanmälan.

Kontaktuppgifter till Socialjouren

Du kan också göra en orosanmälan genom att ringa till socialkontoret i stadsdelen där personen bor.

Hitta socialkontoret i din stadsdel

Polisanmälan

Telefonnummer: 114 14 (om akut eller vid pågående brott, ring 112)

Information om polisanmälan av sexualbrott

Vem som helst kan anmäla ett brott till polisen. Det behöver inte vara den utsatte själv eller någon som bevittnat händelsen. Det räcker att händelsen kommit till ens kännedom. Om du som föreningsledare, tränare eller ledare får reda på att något har hänt som skulle kunna vara ett lagbrott, är rekommendationen att kontakta polisen som kan avgöra om så är fallet.

BRIS – stödlinje för ledare och tränare inom idrotten

Telefonnummer: 077-44 000 42

Stödlinjen är öppen vardagar klockan 9-12 och det är Bris kuratorer som svarar. Till stödlinjen kan ideellt engagerade och anställda inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn. Föreningar bör alltid anmäla oro till socialtjänsten, men detta nummer kan vara ett bra extra stöd för föreningen för att hantera situationen och få rådgivning.

Information om Bris stödlinje för idrottsledare

Västra Götalands idrottsförbund

Telefonnummer:031-726 60 00Västra Götalands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i västra Sverige. Deras uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrottsföreningar och förbund.

Policys och material

Det finns en mängd bra material som kan vara till hjälp för din förening i att förebygga och hantera sexuella övergrepp. Se även aktuella utbildningar på sidan Utbildning för föreningar.

Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten

Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp är en vägledning hur föreningar bör agera när det finns uppgift om övergrepp och hur föreningen kan arbeta förebyggande.

Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten

SISU idrottsutbildarna - skapa trygga idrottsmiljöer

Detta är material som innehåller information om trakasserier, sexuella övergrepp och våld. Materialet innehåller en handlingsplan (åtgärder i fem steg) som föreningen kan använda sig av om ett övergrepp ägt rum och även en checklista som din förening kan använda sig av i sitt förebyggande arbete.

Handlingsplan och checklista Skapa trygga idrottsmiljöer

Rädda barnen - Första hjälpen vid oro för ett barn

Rädda barnens handbok innehåller information om varningstecken på att barn far illa, orosanmälan till socialtjänsten och tips för idrottsföreningar som riktar sig till barn. Materialet finns tillgängligt på Rädda barnens hemsida.

Handbok Första hjälpen vid oro för ett barn

Stiftelsen Allmänna Barnhuset – Dags att prata om

Detta är en statlig stiftelse med uppdrag att stödja metod- och kompetensutveckling i arbetet med utsatta barn. Stiftelsen har skapat utbildningswebben dagsattprataom.se med syfte att öka kunskapen om sexuella övergrepp mot barn med målet att fler utsatta barn ska berätta och få hjälp.

Webbportal Dags att prata om

Scouternas webbutbildning Trygga möten

Webbutbildning för scoutledare, idrottsledare och andra barn- och ungdomsledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man kan förebygga övergrepp och hur man ska agera om man tror att någon far illa. Inom Scouterna är det obligatoriskt för alla ledare att gå Trygga Mötens webbkurs vart tredje år.

Webbutbildning Trygga möten

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Öppettider

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Föreningsstöd idrotts- och föreningsförvaltningen", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

Skriv till oss

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter kring bokningar av lokaler eller anläggningar, föreningsbidrag eller annat stöd till föreningar.

Kontakta oss genom att fylla i det här formuläret
${loading}