Till sidans huvudinnehåll
Många personer som sitter i en utbildningslokal och lyssnar på en person som pratar längst fram.

Utveckla föreningen

Här hittar föreningar utbildningar stödmaterial som kan vara till hjälp i arbetet med att utveckla föreningen.

Utbildningar för föreningar

Varje år har din förening möjlighet att delta i en mängd olika utbildningar. Boka in er redan nu!

Unga ledarprogrammet

Genom Unga ledarprogrammet kan din förening välja ut unga ledare i åldrarna 15-25 år, som tillsammans med dig som kontaktperson, har möjlighet att utbilda och utveckla sig under ett års tid.

Förebygg och hantera sexuella övergrepp i föreningslivet

Hur kan man förebygga och hantera sexuella övergrepp inom föreningslivet? Här hittar du och din förening viktiga kontaktuppgifter, utbildningsmaterial och policys som ni kan använda i det förebyggande arbetet och som stöd vid misstanke om att ett övergrepp ägt rum.

Jobba för ett mer inkluderande föreningsliv

För att alla på riktigt ska känna sig välkomna i en förening krävs samtal, reflektion och ett gemensamt arbete. Här finns ett metodmaterial som kan hjälpa din förening i arbetet med att tala om osynliga regler eller antaganden, som gör att aktiviteterna, styrelsemötena och omklädningsrummen passar några men stänger ute andra.

Minska föreningens elförbrukning

Genom att minska föreningens elförbrukning kan ni spara pengar och samtidigt bidra till att sänka den totala energiförbrukningen i Sverige. Alla föreningar har olika förutsättningar att spara el, men alla kan göra något.

Utbildningar för föreningar

Obligatorisk utbildning i föreningskunskap

Föreningar som ansöker om att bli hos idrotts- och föreningsförvaltningen ska delta på en obligatorisk kurs i grundläggande föreningskunskap.

${loading}