Till sidans huvudinnehåll

Ansök om föreningsstöd i socialförvaltningen Nordost


Här ansöker du om och redovisar lokalt föreningsstöd i socialförvaltningen Nordost.

Sommarlovsaktiviteter - ansökan stängde 10 april

Föreningsstödet har fått extra pengar för resten av 2023 från kommunstyrelsen och vår nämnd, socialnämnden Nordost. Därför kommer fördelningen av bidrag för sommarlovsaktiviteter vara mer generös än för sport- och påsklovet.

Aktiviteterna kommer att annonseras av föreningsstödet på goteborg.se, kalendarium. Var därför noga med att ange i ansökan dag, tid och plats för aktiviteten samt telefon och e-post till kontaktpersonen för aktiviteten.

Kom ihåg att aktiviteterna ska

 • Vara kostnadsfria för barn och unga upp till 25 år.
 • Vara öppna för alla utan krav på medlemskap i föreningen.
 • Ska genomföras under sommarlovet 14 juni-15 augusti.
 • Redovisas senast 11 september.

 Dessa två bidrag går att söka löpande under året  

 • Lokalt utvecklingsbidrag Nordost – enstaka aktivitet: Gäller för aktivitet med tydligt start- och slutdatum. Ansök senast 1 december.
 • Lokalt utvecklingsbidrag Nordost – längre period: Gäller för verksamhet som pågår under längre tidsperiod eller omfattar år. Ansök senast 1 mars.

Detta kan du söka bidrag för

 • Kompenserande, trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och grannskapsarbete.
 • Intern föreningsutveckling med demokrati, rättighets-, och hållbarhetsfrågor, samt inkludering.
 • Rekrytering av nya grupper till föreningens verksamhet.

Vi prioriterar aktiviteter 

 • Som bidrar till krisstöd, trygghet och folkhälsa.
 • Som underlättar deltagandet för prioriterade grupper.
 • Som ökar barns och ungdomars aktivitet och hälsa. Vuxna och seniorers aktiviteter prioriteras också om detta gynnar barn och ungdomar.
 • Aktiviteter som är ett samarbete mellan flera olika lokala aktörer.
 • Lovverksamhet som är öppen, avgiftsfri och tillgänglig för alla.

Detta kan du inte söka bidrag för

 • Lönekostnader till anställd personal. Arvodering för tillfälliga ledarinsatser kan få bidrag.
 • Fasta lokalkostnader. Hyror för kortare arrangemang kan få bidrag.
 • Att bygga nya eller reparera gamla lokaler, eller in- och utvändig renovering.
 • Löpande ordinarie verksamhet.
 • Ekonomiska föreningar kan inte få bidrag.

Information och regler

Detta krävs för att få bidrag

Så mycket bidrag kan du få

Vi ger bidrag för de faktiska kostnaderna för att genomföra aktiviteter. Oftast är aktiviteterna riktade till ungdomar under skollov. Det är vanligt att föreningarna får mellan 10 000 – 100 000 kr. Det går att söka mindre, men också mer, om aktiviteten är genomtänkt och välplanerad. 

Ansök om lokalt föreningsbidrag

Logga in i e-tjänsten för bokning och bidrag

Här hittar du information om hur den nya e-tjänsten fungerar.

Bidrag som din förening söker genom den nya e-tjänsten ska också redovisas i den.

Redovisa bidrag som inte sökts genom den nya e-tjänsten

De bidrag som föreningen sökt via denna sida tidigare ska också redovisas här:

Redovisa lokalt föreningsbidrag från socialförvaltningen Nordost

 • Statistik för aktiviteten: antal tillfällen och antal deltagare.
 • Kunna redovisa kvitton för de utgifter din förening haft.

Blankett för att redovisa lokalt föreningsbidrag (gäller bidrag till och med 2022)

Blankett för att redovisa deltagare i aktivitet  (genomförda aktiviteter till och med 2022).

Riktlinjer och anvisningar

Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället

Anvisningar för socialnämnden Nordost

Kontakta föreningsstödet Nordost

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.
${loading}