Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Ansök om föreningsstöd i socialförvaltningen Centrum


Här ansöker du om och redovisar lokalt föreningsstöd i socialförvaltningen Centrum.

Ansökningstider

  • Sommarlovet är från 14 juni till 15 augusti. Ansök senast 1 maj för sommarlovsaktiviteter i Centrum.
  • Ansök i god tid innan aktiviteten genomförs.
  • Ta gärna kontakt med handläggaren innan ansökan. Om ansökan inte är komplett eller innehåller brister och otydligheter kan vi begära kompletteringar.

Det här kan du söka bidrag för

Socialnämnden Centrum fördelar selektiva bidrag efter prövning av innehåll i verksamhet och behov av finansiering.  

Prioriterade inriktningar

Några exempel på sådant som vi prioriterar är aktiviteter eller verksamhet som bidrar till:

  • meningsfull fritid för barn och unga.
  • lokalt trygghets- och grannskapsarbete.

Information och regler

Detta krävs för att få bidrag

Så mycket bidrag kan du få

Vi ger bidrag för de faktiska kostnaderna för att genomföra aktiviteter. Oftast är aktiviteterna riktade till barn och ungdomar under skollov, helger och på eftermiddagar och kvällar efter skoltid. Det är vanligt att föreningarna får mellan 10 000 – 50 000 kr. Det går att söka mindre, men också mer, om aktiviteten är genomtänkt och välplanerad.

Ansök om lokalt föreningsbidrag

Logga in i e-tjänsten för bokning och bidrag

Här hittar du information om hur den nya e-tjänsten fungerar.

Bidrag som din förening söker genom den nya e-tjänsten ska också redovisas i den.

Redovisa lokalt föreningsbidrag

De bidrag som föreningen sökt via denna sida tidigare ska också redovisas här:

Redovisa lokalt föreningsbidrag från socialförvaltningen Centrum

Blankett för att redovisa lokalt föreningsbidrag

Riktlinjer och anvisningar

Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället

Kontakta föreningsstödet

Mari Simelin

Telefon
031-365 52 50
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Lars Lindfors

Telefon
031-367 91 38
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 5293
402 25 Göteborg

${loading}