Till sidans huvudinnehåll

Ansök om föreningsbidrag till organisationer inom socialt arbete


Här kan du söka föreningsbidrag till organisationer inom sociala området vars verksamhet rör fler än ett stadsområde och sociala företag eller sociala kooperativ.

Bidrag kan beviljas till:

  • Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor mellan olika grupper i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet. Exempelvis genom att minska våld och förtryck, exkludering och utanförskap i samhället eller verka för en förbättrad folkhälsa.
  • Organisationer som driver opinionsbildande arbete och kunskapsspridning inom sakområdet eller skapar förutsättningar för ett stärkt civilsamhälle i Göteborg.
  • Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär ett kvalificerat stöd till dessa målgrupper och anhöriga.
  • Organisationer som genom att producera varor och/eller tjänster, skapar möjligheter till arbete och ger ökad livskvalitet till individer och grupper som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden.

Verksamhetsbidrag

Så här söker du verksamhetsbidrag:

Ansökningstiden för verksamhetsbidrag för 2024 är 2 maj till 30 juni.

Ansökan kommer göras i den nya e-tjänsten för bokning och bidrag. Vill ni ansöka om verksamhetsbidrag för 2024 och inte har ansökt om verksamhetsbidrag för 2023, kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Läs mer om e-tjänsten och hur du gör för att logga in och söka bidrag:

Så använder du e-tjänsten för att söka föreningsbidrag och kulturstöd

Direkt till e-tjänsten: bokningochbidrag.goteborg.se

Har du frågor om e-tjänsten eller bidraget kontakta: samverkan.med.civilsamhallet@socialcentrum.goteborg.se

Utvecklingsbidrag

  • Utvecklingsbidrag syfte är att stimulera till etableringen av nya verksamheter och nya samverkansformer organisationerna emellan och med staden. Utvecklingsbidrag kan även beviljas för oförutsedda händelser i en organisation som redan får bidrag. Utvecklingsbidrag är i första hand ettårigt.
  • Utvecklingsbidrag kan beviljas för att stärka utvecklingen av civilsamhället genom utvecklingsinsatser, kompetenshöjande insatser, tillfälliga satsningar till etablerade och nya organisationer och verksamheter.
  • Utvecklingsbidrag kan beviljas för uppkomna situationer/behov, vilka inte gått att förutse, men som kräver en snabb lösning för att inte påverka befintlig verksamhet negativt eller förhindra start av ett angeläget projekt.

Så här söker du utvecklingsbidrag:

Utvecklingsbidrag kan sökas löpande under året

Ansökan görs för tillfället inte i den nya e-tjänsten för bokning och bidrag. Vill ni ansöka om utvecklingsbidrag under 2023 kontakta istället: samverkan.med.civilsamhallet@socialcentrum.goteborg.se

Vill du veta mer om föreningsbidrag till civilsamhället?

Teamet Samverkan med civilsamhället handlägger föreningsbidrag till föreningar och organisationer i form av verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel.

Kontaktuppgifter till teamet för Samverkan med civilsamhället

Göteborgs stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället

Anvisning för stadenövergripande föreningsbidrag till civilsamhället inom det social området för socialnämnden Centrum.

Kontakta oss

Har du synpunkter eller frågor om föreningsbidrag till organisationer inom socialt arbete så kan du kontakta oss som arbetar med samverkan med civilsamhället.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Samverkan med civilsamhället", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 5293
402 25 Göteborg

${loading}