Till sidans huvudinnehåll

Söka utvecklingsbidrag inom funktionshinderområdet

Utvecklingsbidrag är tillfälliga medel kopplade till olika sakfrågor och områden som är politiskt prioriterade. De kan beviljas till organisationer utifrån behov som de själva identifierat, exempelvis oförutsedda händelser, nya projekt eller satsningar kring lärande, organisering och samverkan.

Ansök om utvecklingsbidrag

Organisationer kan ansöka om utvecklingsbidrag när som helst under året, förutsatt att ekonomiska medel finns att tillgå.

Kontaktuppgifter till förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet.

Ansök i e-tjänst

Ansök om utvecklingsbidrag i e-tjänst

Information och regler

Bidrag kan beviljas till:

  • Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet.

  • Organisationer som bedriver intressepolitiskt och opinionsbildande arbete samt sprider kunskap för att förbättra för sina respektive målgrupper.

  • Organisationer som bedriver medlemsvårdande verksamhet.

  • Organisationer vars verksamhet innebär stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättningar.

Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället

Nämnden för funktionsstöds anvisningar för föreningsbidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet

Kontakta förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet

Har du synpunkter eller frågor, välkommen att kontakta oss!

Christina Matsdotter, utvecklingsledare

Telefon
031-367 94 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Josiane Bolenge Kamparås, utvecklingsledare

Telefon
031-367 94 55
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Selma Lagerlöfs Torg 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.98172126415167,57.74994072928122] }, "properties":{ "title":"Förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet", "content":"Selma Lagerlöfs Torg 2" } }]

Postadress

Box 4053
422 04 Hisings Backa

${loading}