Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsbidrag


Utvecklingsbidrag kan sökas av föreningar och organisationer som vill utveckla sin verksamhet på ett sätt som bidrar till att skapa ett mer jämlikt och jämställt Göteborg, att fler personer blir fysiskt aktiva eller aktiva i föreningslivet.

Detta kan du söka utvecklingsbidrag för

Utvecklingsbidraget ska stimulera ideella föreningar och organisationer till att utveckla sin verksamhet på ett sätt som bidrar till att: 

 • Skapa ett mer jämlikt och jämställt Göteborg. 
 • Öka barn och ungas deltagande och stärka föreningslivet i socioekonomiskt utsatta områden.
 • Stimulera medlemmar att stanna kvar i föreningslivet längre upp i åldrarna.
 • Idrotts- och föreningslivet når och är tillgängligt för fler målgrupper. 
 • Främja hälsa och att fler blir fysiskt aktiva
 • Stärka föreningens ledare kopplat till utvecklingssatsning för att nå prioriterade målgrupper.
 • Bryta social isolering bland äldre och rekrytera och engagera fler.

Insatser prioriteras som:

 • Görs i eller riktar sig till personer som bor i Göteborgs socioekonomiskt mest utsatta områden.
 • Riktar sig till personer som är underrepresenterade i föreningslivet.
 • Riktar sig till och/eller gynnar någon av de målgrupper som nämns i idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier för föreningsbidrag eller i nämndens aktuella budget.

Prioriterade målgrupper:

 • Barn och unga i åldern 7-25 år
 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Personer med funktionsnedsättning
 • HBTQI-personer
 • Flickor
 • Flickor i socioekonomiskt utsatta områden
 • Personer som inte är fysiskt aktiva
 • Personer som inte är aktiva i en förening.

Prioriterade områden:

I Göteborgs Stads senaste Jämlikhetsrapport pekas dessa mellanområden ut som prioriterade:

 • Norra Angered
 • Södra Angered
 • Bergsjön
 • Västra Biskopsgården
 • Nya Frölunda

Exempel på utvecklingsinsatser

Föreningar och organisationer kan få utvecklingsbidrag för projekt och insatser som riktar sig till prioriterade målgrupper och områden och exempelvis handlar om att: 

 • Rekrytera medlemmar.
 • Etablera nya verksamhetsformer, aktiviteter och mötesplatser.
 • Starta ett arbete med jämställdhet och inkludering.
 • Verksamhet under skollov.
 • Göra idrotts- och föreningslivet tillgängligt och lockande för fler.
 • Uppsökande verksamhet för att bryta social isolering bland äldre.
 • Prova på verksamhet i samverkan med skolan.
 • Rekrytera och utbilda ledare.

Detta kan du inte söka för

Utvecklingsbidrag kan inte ges för idrottsspecifika utbildningar, studiecirkel via studieförbund.

Detta krävs för att få utvecklingsbidrag

Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier för föreningar som söker bidrag.

Ansökningstider

Utvecklingsbidrag kan sökas när som helst under året. Ansökan ska skickas in i god tid innan satsningen ska starta. Ansökningarna behandlas normalt inom en månad efter att den och eventuella kompletteringar lämnats 

Så mycket bidrag kan föreningen få

Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende. Föreningen/organisationen kan få bidrag för faktiska kostnader, men normalt inte för arvode eller annan ersättning till ledare, föreläsare eller liknande. I undantagsfall kan ledararvode beviljas när det gäller verksamhet som riktar sig till prioriterade målgrupper. 

Anvisningar för föreningsbidrag 

Här kan du läsa anvisningarna för samtliga föreningsbidrag som föreningar kan söka via idrotts– och föreningsförvaltningen. Reglerna är beslutade av idrotts- och föreningsnämnden.

Anvisningar för föreningsbidrag 2023 (idrotts- och föreningsnämnden)

Så här gör du

Ansök i e-tjänsten

Du söker bidraget i e-tjänsten för bokning och bidrag. 

Logga in i e-tjänsten för bokning och bidrag

Om du inte loggat in i e-tjänsten tidigare, läs mer på sidan: Så använder du e-tjänsten för att söka föreningsbidrag och kulturstöd.

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Idrotts- och föreningsförvaltningen - Kundservice", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

Öppettider

Skriv till oss

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter kring bokningar av lokaler eller anläggningar, föreningsbidrag eller annat stöd till föreningar.
${loading}