Till sidans huvudinnehåll

Särskilt driftsbidrag


Ideella föreningar och organisationer som driver en egen idrotts- och/eller fritidsanläggning kan få särskilt driftsbidrag. Ett av kraven för att få bidraget är att anläggningen används regelbundet av föreningar eller allmänhet och att verksamheten i huvudsak är till för 7-25-åringar.

Detta kan du söka särskilt driftsbidrag för

Ideella organisationer/föreningar kan söka bidraget för löpande driftskostnader för att driva en anläggning som täcker ett stort behov hos föreningslivet. Merparten av den använda tiden i anläggningen måste vara för barn- och ungdomsverksamhet.

Detta kan du inte söka för

 • Kostnader för att bygga en anläggning.
 • Drift av separata kontors- eller kanslilokaler.
 • Drift av anläggningar för enbart elit- och/eller vuxenverksamhet

Vad krävs för att få särskilt driftsbidrag?

 • Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier för föreningar som söker bidrag.
 • Den ideella organisationen/föreningen ska driva en anläggning som täcker ett stort behov hos föreningslivet i Göteborgs kommun.
 • Anläggningen ska användas regelbundet av föreningar eller allmänhet och verksamheten ska i huvudsak vara till för åldersgruppen 7-25 år.
 • Barn- och ungdomsverksamheten ska bedrivas i helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.
 • Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att använda anläggningen.
 • Bokningsbara tider i anläggningen ska, i den mån det är möjligt, vara tillgängliga för andra ideella föreningar i Göteborgs kommun.
 • Föreningar i Göteborgs kommun ska prioriteras före företag, privatpersoner samt föreningar från andra kommuner i anläggningen.
 • Anläggningens öppettider ska vara jämförbara med öppettiderna för idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar.
 • Anläggningen ska vara energieffektiviserad i den mån som anses vara rimlig.
 • Organisationen/föreningen ska avsätta pengar för framtida planerat underhåll på anläggningen i den mån som anses vara rimlig.

Ansökningstider

Särskilt driftsbidrag kan sökas en gång per år.

 • 1 juni-31 augusti

Vid tekniska problem med e-tjänsten för bidrag eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden förlängas

Så mycket bidrag kan föreningen/organisationen få

Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och ges för budgeterade löpande driftskostnader. Bidragets storlek begränsas av idrotts- och föreningsnämndens budget.

Anvisningar för föreningsbidrag (tidigare bidragsregler)

Här kan du läsa anvisningar för samtliga föreningsbidrag som föreningar kan söka via idrotts- och föreningsförvaltningen. Anvisningarna är beslutade av idrotts- och föreningsnämnden.

Anvisningar för föreningsbidrag 2023 (idrotts- och föreningsnämnden)

Så här gör du

Att göra innan ansökan

Innan föreningen/organisationen kan söka bidraget måste du ta kontakt med en föreningskonsulent på idrotts- och föreningsförvaltningen. Du hittar kontaktuppgifter längre ned på den här sidan.

Ansök i e-tjänsten

Du söker bidraget i e-tjänsten för bokning och bidrag. Tillsammans med ansökan ska ni fylla i och ladda upp en kompletterande bilaga: Kompletterande blankett särskilt driftsbidrag 2023

Logga in i e-tjänst för bokning och bidrag

Om du inte loggat in i e-tjänsten tidigare, läs mer på sidan: Så använder du e-tjänsten för att söka föreningsbidrag och kulturstöd.

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Idrotts- och föreningsförvaltningen - Kundservice", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

Öppettider

Skriv till oss

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter kring bokningar av lokaler eller anläggningar, föreningsbidrag eller annat stöd till föreningar.
${loading}