Till sidans huvudinnehåll

Lokalbidrag


Föreningar som har verksamhet i egna lokaler, eller i lokaler som hyrs på lång tid, kan söka lokalbidrag.

Detta kan du söka lokalbidrag för

 • Egna eller långtidshyrda lokaler (hyresavtal på minst ett år) som behövs för de aktivitetsbidragsgodkända aktiviteter som föreningen söker aktivitetsbidrag för. Lokalen ska till minst 50 procent nyttjas av den egna föreningen eller andra aktivitetsbidragsgodkända föreningar.
 • Lokalen ska i första hand användas till de aktivitetsbidragsgodkända aktiviteter som föreningen söker aktivitetsbidrag för eller annan aktivitet för prioriterade grupper, som idrotts- och föreningsförvaltningen efter prövning godkänner.
 • Lokaler som föreningen hyr per timme eller per tillfälle. Denna kostnad ska redovisas som timhyra. Kostnaden per timme ska då vara högre än förvaltningens timhyra för jämförbar lokal.

Föreningen kan eventuellt få lokalbidrag för

 • Kommunägda lokaler som hyrs ut av stadsdelsförvaltning eller annan kommunal förvaltning. En prövning sker i varje enskilt fall.

Detta kan du inte söka lokalbidrag för

 • Lokalkostnader för hyra av idrotts- och föreningsförvaltningens lokaler med redan subventionerad timtaxa.
 • Lokalkostnader i samband med arrangemang där besökare betalar entréavgift eller där det förekommer ekonomiska vinstintressen exempelvis bingo, loppmarknad, försäljning eller liknande.
 • Lokalkostnader i annan kommuns anläggning.

Detta krävs för att få lokalbidrag

Föreningen måste:

Så mycket kan föreningen få i lokalbidrag

Hur stort lokalbidraget blir beror på kostnaden för lokalen och hur många aktivitetsbidragsgodkända medlemmar föreningen har.

 • Lokalbidraget baseras på föregående års kostnader minus intäkter. Hyresintäkter upp till 40 000 kronor påverkar inte lokalbidragets storlek.
 • För föreningar som söker lokalbidrag för första gången görs en uppskattning utifrån föreningens underlag.
 • Föreningen kan få lokalbidrag för maximalt 65 procent av sin bidragsgrundande lokalkostnad.
 • Lokalbidrag för timhyra baseras på två tredjedelar av kostnaden
 • Bidragets storlek baseras även på antalet aktivitetsbidragsgodkända medlemmar.
  • För ungdomsföreningar är beloppet 515 kronor för flickor och 440 kronor för pojkar per aktivitetsbidragsgodkänd medlem och år. Maxbeloppet är 200 000 kronor per år. 
  • För pensionärsföreningar är beloppet 385 kronor per aktivitetsbidragsgodkänd medlem och år. Maxbeloppet är 100 000 kronor per år.

Ansökningsperiod

Ändrad ansökningsperiod: 9 januari till och med 6 mars

Lokalbidraget söks en gång per år. Ansökningsperioden för 2023 är något senarelagd. Detta för att säkerställa att den nya e-tjänsten för bidragsansökningar fungerar på ett bra sätt och att vi har personal på plats som kan hjälpa till med frågor. Ordinarie ansökningstid för lokalbidrag kommer efter denna omgång gälla som vanligt, det vill säga 4 januari —1 mars.

En förening som nyligen blivit aktivitetsbidragsgodkänd eller söker lokalbidrag för första gången har möjlighet att söka lokalbidrag vid andra tillfällen under året efter prövning i varje enskilt fall.

Anvisningar för föreningsbidrag 

Här kan du läsa anvisningar för samtliga föreningsbidrag som föreningar kan söka via idrotts- och föreningsförvaltningen. Anvisningarna är beslutade av idrotts- och föreningsnämnden.

Anvisningar för föreningsbidrag 2023 (idrotts- och föreningsnämnden)

Att göra före ansökan

Innan föreningen kan söka lokalbidrag måste föreningen:

 1. Ladda upp årsmöteshandlingar och registrera medlemmar i e-tjänsten.
 2. ha beviljats aktivitetsbidrag föregående år (gäller ej nyligen aktivitetsbidragsgodkända föreningar).

Om det finns särskilda skäl kan en redan aktivitetsbidragsgodkänd som sedan tidigare har studiecirklar i ett studieförbunds regi, efter särskild prövning, få möjlighet att söka lokalbidrag utan att söka aktivitetsbidrag. Studiecirklarna ska då redovisas på det sätt som idrotts- och föreningsförvaltningen anger. Kraven på upplägg och innehåll är desamma som vid ansökan om aktivitetsbidrag. Kontakta en handläggare på idrotts- och föreningsförvaltningen innan ansökan.

Ansök i e-tjänst

Föreningen ansöker om lokalbidrag i Göteborgs Stads nya e-tjänst. Manualen beskriver hur du gör i e-tjänsten:

Manual: Söka lokalbidrag i e-tjänsten

Vid ansökan måste föreningen redovisa:

 • föregående års lokalkostnad
 • kopia på hyresfaktura/-avi samt fakturor för övriga, i ansökan angivna kostnader (driftskostnader för lokalen)
 • inkomster från uthyrning (uppgift om hyresgäst och intäkt)
 • kopia på hyresavtal (vid första ansökningstillfället eller vid byte av lokal)

Logga in i e-tjänst för bokning och bidrag

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Idrotts- och föreningsförvaltningen - Kundservice", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

Öppettider

Skriv till oss

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter kring bokningar av lokaler eller anläggningar, föreningsbidrag eller annat stöd till föreningar.
${loading}