Till sidans huvudinnehåll

Investeringsbidrag


Föreningar och organisationer kan söka investeringsbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av anläggningar som de äger eller långtidshyr.

Detta kan du söka investeringsbidrag och kommunal borgen för

Ideella föreningar och organisationer kan söka investeringsbidrag och/eller lånegaranti i form av kommunal borgen av idrotts– och föreningsnämnden.

Bidraget kan sökas för nybyggnation, ombyggnation eller renovering av egna eller långtidshyrda anläggningar. En anläggning är till exempel en klubbstuga, sporthall, fotbollsplan eller teaterlokal. Syftet med bidraget är att skapa nya aktivitetsytor som genererar fler aktiviteter för barn och ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Föreningen kan också söka bidraget till renoveringsåtgärder för att föreningen ska kunna behålla eller utöka sina aktiviteter för barn och unga och personer med funktionsnedsättning.

Dessa investeringsprojekt prioriteras

Prioritering sker utifrån nämndens prioriterade mål i idrotts- och föreningsförvaltningens aktuella budget.

Prioritering sker också utifrån:

 • Omfattningen av aktiviteter för barn och unga (7-25 år) eller personer med funktionsnedsättning i anläggningen.
 • Tillgången på anläggningar i stadsdelen.
 • Tillgången på anläggningar av den aktuella typen.
 • Föreningens/organisationens möjlighet att bidra till finansieringen genom eget arbete och eget kapital.

Dessutom prioriteras byggprojekt som innehåller energibesparande-, miljö-, brandskydds- eller tillgänglighetsåtgärder. 

Vad kan föreningen/organisationen inte få investeringsbidrag för?

Bidrag ges inte för möbler, vitvaror och individuell tävlings- och träningsutrustning.

Detta krävs för att få investeringsbidrag eller kommunal borgen

Vad krävs för att få investeringsbidrag?

 • Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier för föreningar som söker bidrag.
 • Byggprojekt ska gälla investering i fast egendom och fasta inventarier som är viktiga i föreningens kärnverksamhet.
 • Kostnaden för projektet ska vara över 20 000 kronor.
 • Föreningen äger eller långtidshyr anläggningen som ansökan gäller.
 • Ansökan ska göras före planerad byggstart, byggnationen får inte vara påbörjad om det inte råder speciella omständigheter.

Vad krävs för att få kommunal borgen?

Ansökningstider

Investeringsbidrag och kommunal borgen kan normalt sökas två gånger per år. Ansökan ska göras före planerad byggstart och ansökan vara beviljad innan byggnationen påbörjas

Ansökningsperiod 2023

Period 1: 1 januari–25 februari

Endast en ansökningsperiod 2023.

Ordinarie ansökningsperioder

Period 1: 1 januari–25 februari

Period 2: 1 juli–25 augusti

Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden förändras.

Så mycket investeringsbidrag kan ni få

Kostnaden för projektet ska vara över 20 000 kronor. Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och baseras på budgeterade kostnader. Bidrag ges med högst 50 procent av byggprojektets kostnad. Bidragets storlek begränsas av nämndens budget. 

Så stort lån med kommunal borgen kan ni ta

Lånet bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och utifrån förvaltningens ram för lån med kommunal borgen. Kommunal borgen ges för högst 75 procent av byggprojektets kostnad.

Föreningen betalar löpande ränta och amortering. Lån med kommunal borgen ska vara slutamorterade när borgen upphör om inte andra beslut upphäver detta. Borgen som inte använts senast 24 månader efter beslut om borgen upphör att gälla.

Så här gör du

Att göra innan ansökan

 • Innan föreningen/organisationen kan söka bidraget måste du kontakta en föreningskonsulent på idrotts- och föreningsförvaltningen för att få information om vilket stöd föreningen kan få för att genomföra ett byggprojekt. Du når föreningskonsulenten via kontaktuppgifterna på denna sida, under rubriken Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen.

Ansök via blankett

 • Du ansöker via en ansökningsblankett som du får av föreningskonsulenten.
 • Ansökan ska vara beviljad innan byggnationen påbörjas om det inte råder speciella omständigheter.

Anvisningar för föreningsbidrag 

Här kan du läsa anvisningar för samtliga föreningsbidrag som föreningar kan söka via idrotts- och föreningsförvaltningen. Anvisningarna är beslutade av idrotts- och föreningsnämnden.

Anvisningar för föreningsbidrag 2023 (idrotts- och föreningsnämnden)

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Idrotts- och föreningsförvaltningen - Kundservice", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

Öppettider

Skriv till oss

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter kring bokningar av lokaler eller anläggningar, föreningsbidrag eller annat stöd till föreningar.
${loading}