Till sidans huvudinnehåll

Aktivitetsbidrag


Föreningar som har aktiviteter för barn och ungdomar (7-25 år), personer med funktionsnedsättning eller pensionärer (65 år eller äldre) kan söka aktivitetsbidrag.

Detta kan du söka aktivitetsbidrag för

Ideella föreningar kan söka aktivitetsbidrag för aktiviteter för:

 • Barn och unga (7-25 år)
 • Pensionärer (65 år eller äldre)
 • Personer med funktionsnedsättning. (Avser deltagare som med anledning av en fysisk funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder eller specialanpassat material. Det kan även vara deltagare som med anledning av dold funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens.

Varje gång en medlem inom dessa målgrupper deltar vid en sammankomst/aktivitet ger det en summa pengar till föreningen.

Sammankomsten/aktiviteten som föreningen söker bidrag för ska:

 • Vara planerad
 • Pågå minst en timme
 • Ha minst tre aktivitetsbidragsgodkända deltagare (på sidan Bli aktivitetsbidragsgodkänd förening kan du läsa vad som räknas som en bidragsberättigad medlem)
 • Vara ledarledd. Ledaren ska närvara under hela aktiviteten, leda deltagarna och dokumentera vilka som deltar.

En sammankomst/aktivitet som uppfyller dessa krav kallas för aktivitetsbidragsgodkänd aktivitet.

Föreningen kan inte söka bidrag för:

 • Fester
 • Läxläsning
 • Firande av högtid
 • Religiöst arbete
 • Partipolitiskt arbete
 • Nöjeskonsumtion (bio, restaurangbesök och liknande)
 • Verksamhet inom skolans regi inklusive deltagarens schemalagda skoltid
 • Studiecirklar och SISU:s utbildningstimmar eller andra verksamhetsformer som rapporteras till studieförbund eller SISU
 • Öppen verksamhet, vilket innebär att medlemmarna kan komma och gå när de vill, utan fasta tider.

Detta krävs för att kunna få aktivitetsbidrag

Föreningen måste:

Så mycket bidrag kan föreningen få

Varje gång en aktivitetsbidragsgodkänd medlem deltar vid en sammankomst/aktivitet ger det en summa pengar till föreningen. Det finns dock vissa begränsningar:

 • Föreningen kan få bidrag för högst 40 deltagare per sammankomst.
 • Den som deltar i mer än en sammankomst per dag i samma förening får endast räknas vid ett tillfälle.

Aktivitetsbidragets storlek för barn och unga 7-25 år och personer med funktionsnedsättning (oavsett ålder):

 • Flickor/kvinnor: 9,89 kronor per deltagare och sammankomst
 • Pojkar/män: 8,02 kronor per deltagare och sammankomst

Vid aktiviteter för barn och unga och/eller personer med funktionsnedsättning kan föreningen få bidrag för två ledare per aktivitet.

 • Ledare: 8,02 kronor per deltagare och sammankomst

Aktivitetsbidragets storlek för personer som är 65 år eller äldre:

 • 7,44 kronor per deltagare och sammankomst

Vid aktiviteter för personer som är 65 år och äldre får föreningen inget bidrag för ledare.

Ansökningsperioder

Ansökan om aktivitetsbidrag görs i efterhand, det vill säga efter att föreningen genomfört aktiviteterna. Aktivitetsbidraget kan sökas vid två tillfällen per år.

Ansökningsperiod 1 2024 1: 1 januari till och med 25 februari

Ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft under perioden juli till december föregående år.

Ansökningsperiod 2: 1 juli till 25 augusti Ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft under perioden januari till juni samma år.

Vid tekniska problem med e-tjänsten för bidrag eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden förlängas.

Anvisningar för föreningsbidrag

Här kan du läsa anvisningar för samtliga föreningsbidrag som föreningar kan söka via idrotts- och föreningsförvaltningen. Anvisningarna är beslutade av idrotts- och föreningsnämnden.

Anvisningar för föreningsbidrag 2024

Att göra innan ansökan

Innan föreningen kan söka aktivitetsbidrag måste föreningen göra ett antal saker. Det finns manualer som beskriver hur du gör steg för steg. Manualerna hittar du under rubriken Ansök via e-tjänsten.

 1. Ha en aktuell lista med medlemmarnas namn och personnummer för att kunna göra medlemsredovisning i e-tjänsten. Använd gärna vår Mall för medlemsfil för föreningar så kan ni enkelt importera in den i e-tjänsten när ni ska redovisa medlemmar. 
 2. Registrera medlemmarna i e-tjänsten. Görs/uppdateras en gång per år i samband med varje aktivitetsbidragsansökan.
 3. Ladda upp årsmöteshandlingar i e-tjänsten. Görs en gång per år i samband med ansökningsperioden.
 4. Redovisa medlemmarnas närvaro. Ungdomsföreningar kan göra på flera olika sätt: lägga in aktiviteter och närvaro manuellt eller importera ett närvarokort från ett närvarosystem. Pensionärsföreningar gör detta direkt i ansökan om aktivitetsbidrag.

Närvarokort och närvarorapporteringssystem

Idrotts- och föreningsförvaltningen närvarokort och manuell inmatning direkt i e-tjänsten

Idrotts- och föreningsförvaltningens närvarokort i excel är endast till för föreningar som inte kan använda Riksidrottsförbundets närvarorapporteringssystem IdrottOnline, till exempel kulturföreningar och scoutföreningar. Då förs närvaron i excel eller på papper och skrivs sedan i manuellt i e-tjänsten under periodens gång eller i samband med ansökan. På varje aktivitet ska information om datum, tid, plats, aktivitet och varje unik medlem som deltar skrivas in.

Ladda ner idrotts-och föreningsförvaltningens närvarokort i excel: Närvarokort idrotts- och föreningsförvaltningen

Ansök via e-tjänst

När ni gått igenom stegen ovan, är föreningen redo att söka aktivitetsbidrag. Detta gör föreningen i Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag.

Logga in i e-tjänst för bokning och bidrag

Om du inte loggat in i e-tjänsten tidigare, läs mer på sidan: Så använder du e-tjänsten för att söka föreningsbidrag och kulturstöd.

Manualer och utbildningar 

Det finns manualer som förklarar hur ni laddar upp årsmöteshandlingar, redovisar medlemmar och närvaro och söker aktivitetsbidrag i e-tjänsten:

Manual för pensionärsföreningar

Redovisa årsmöteshandlingar, medlemmar och söka aktivitetsbidrag

Manualer för ungdomsföreningar

För föreningar som använder IdrottOnline – redovisa årsmöteshandlingar, medlemmar och söka aktivitetsbidrag

För föreningar utan närvarorapporteringssystem- redovisa årsmöteshandlingar, medlemmar och söka aktivitetsbidrag

Manual - redovisa och söka aktivitetsbidrag Barn- och ungdomsföreningar med andra närvarorapporteringssystem

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Öppettider

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Föreningsstöd idrotts- och föreningsförvaltningen", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

Skriv till oss

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter kring bokningar av lokaler eller anläggningar, föreningsbidrag eller annat stöd till föreningar.

Kontakta oss genom att fylla i det här formuläret
${loading}