Till sidans huvudinnehåll

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)


IOP är en modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är lämplig form. IOP bör främst användas om Göteborgs Stad och de organisationer som är intresserade av samarbete, har kommit till slutsatsen att ingen av dem självständigt löser den utmaning det handlar om. Då kan ett IOP vara en bra form.

Vad är Idéburet offentligt partnerskap (IOP)?

IOP är ett avtal mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. En modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är lämplig form. IOP bör främst användas om Göteborgs Stad och de organisationer som är intresserade av samarbete, har kommit till slutsatsen att ingen av dem självständigt löser den utmaning det handlar om. Det krävs konkret samhandling. Det vill säga – att vi gör det tillsammans.

IOP är en avtalsform som togs fram av organisationen Forum för Idéburna organisationer med social inriktning år 2010.

När kan vi använda Idéburet offentligt partnerskap (IOP)?

Det är vi tillsammans, stadens förvaltningar, civilsamhället, näringslivet och i grunden varje medborgares ansvar att bidra till att göra Göteborg till en levande och välkomnande stad. Det finns sammanhang där detta kan ske i nära samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer i det civila samhället. Då kan ett IOP vara en bra form.

IOP i korthet

  • Fokus på en gemensam samhällsutmaning som saknar självklar lösning
  • En väl fungerande dialog
  • Samsyn kring mål och målgrupp
  • Gemensam styrning av syfte och mål
  • Varje part ansvarar för sina verksamheter som är en del av IOPt
  • Samfinansiering där både material och immateriella resurser räknas
  • Samverkan som varken faller under upphandling eller föreningsbidrag

Hur gör man för att skriva ett IOP avtal?

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera.

Ofta skapas Idéburna offentliga partnerskap på initiativ av en organisation i det civila samhället men det behöver inte vara så. Det viktiga är att båda parter är villiga att skapa ett partnerskap och att det inte är Göteborgs Stad som ensidigt beställer. När två eller fler parter hittat varandra och vill arbeta vidare är det viktigt att undersöka om ett Idéburet offentligt partnerskap är rätt modell för samarbetet.

När båda parterna försäkrat sig om att ett Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är rätt form för samarbetet är det dags att diskutera och komma överens om exakt vad avtalet ska gälla, hur länge det ska löpa, vem som ska bidra med vilka resurser, hur mycket påverkan det offentliga ska ha på verksamheten i fråga, hur tvistefrågor ska lösas och så vidare. Det kan vara en god idé att titta på de avtal som redan finns för att se till att inget viktigt glöms. Men viktigast är att avtalet anpassas till de förutsättningar som gäller den specifika verksamhet det gäller.

Läs mer om IOP

Här har vi samlat länkar och annat stödmaterial.

Forum idéburna organisationer med social inriktning

Sveriges Kommuner och Regioners skrift "Utveckla idéburet offentligt partnerskap

Nätverket idéburen sektor Skånes ”Handledning om IOP”

Upphandlingsmyndighetens webbplats om IOP

Örebro kommuns riktlinjer för IOP


Kontakta samverkan med civilsamhället

För vidare stöd och vägledning i att skapa IOP-avtal med Göteborgs Stad, kontakta teamet för samverkan med civilsamhället.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Samverkan med civilsamhället", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 5293
402 25 Göteborg

${loading}