Till sidans huvudinnehåll

Hyresmodell för kultur- och föreningslivet

Enligt Göteborgs Stads hyresmodell ska kultur- och föreningslokaler som ägs av kommunala fastighetsägare och hyrs ut på långtid hyras ut av idrotts- och föreningsförvaltningen till en subventionerad hyra.

Detta innebär hyresmodellen

En aktör och nedsatt hyra

Hyresmodellen innebär att förenings- och kulturlokaler som ägs av Higab, stadsfastighetsförvaltningen och idrotts- och föreningsförvaltningen ska hyras ut av en enda aktör, idrotts- och föreningsförvaltningen, till en subventionerad hyra. En subventionerad hyra innebär en hyra som är nedsatt i relation till den marknadsmässiga hyran för lokalen.

Endast lokaler på lång sikt

Hyresmodellen gäller endast lokaler som hyrs ut på lång sikt, dygnet runt i minst ett år. Om ni hyr en lokal på kort sikt eller bokar en lokal enstaka tillfällen omfattas det inte av hyresmodellen. Läs mer om hur ni gör för att boka: Så använder du e-tjänsten för att boka idrottsanläggning eller samlingslokal.

Totalt omfattas i dagsläget cirka 200 lokaler av hyresmodellen. Det handlar om ateljéer, verksamhetslokaler för kultur och idrott, kontor/kanslier och samlingslokaler.

Här kan du läsa kommunfullmäktiges beslut om hyresmodell

Omfattas er verksamhet av hyresmodellen?

Två faktorer avgör om er lokal kommer att ingå i hyresmodellen:

 • Om fastighetsägaren anser att er lokal är lämpad att ingå och omfattas av den subventionerade hyran.
 • Om er verksamhet uppfyller kriterierna för stöd av någon av de bidragsgivande förvaltningarna i Göteborgs Stad

Undrar ni om er lokal ingår i modellen, kontakta er fastighetsägare.

Undrar ni om er verksamhet uppfyller kriterierna så hittar ni information om respektive kriterier under rubriken Modellens krav på kultur- och föreningsaktörer.

Erbjudande om att ingå i hyresmodellen

Du/ni som har ett avtal idag och har rätt till denna subvention kommer att få ett erbjudande om att ingå i hyresmodellen. Om du/ni tackar nej till erbjudandet behåller ni ert avtal och lokalen hyressätts då med marknadshyra. 

Modellens krav på kultur- och föreningsaktörer

Hyresmodellen omfattar kultur- och föreningsliv som hyr lokaler av kommunala fastighetsägare. För att ha rätt till en subventionerad hyra enligt hyresmodellen krävs att hyrestagarens verksamhet uppfyller de grundläggande kraven i Göteborgs Stads riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället samt kriterierna från en av de bidragsgivande förvaltningarna.

Dessa kriterier är (med bidragsgivande förvaltning inom parentes):  

 • grundläggande kriterier för stöd till föreningar inom idrott och fritid (idrotts-och föreningsförvaltningen) 
 • kriterier för förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet (förvaltningen för funktionsstöd)
 • kriterier för föreningsbidrag till organisationer inom socialt arbete (socialförvaltningen Centrum)
 • grundläggande kriterier för lokalt stöd (socialförvaltningarna Centrum, Sydväst, Nordost och Hisingen)
 • kriterier för kulturstöd (kulturförvaltningen)
 • Om en nuvarande hyrestagare inte uppfyller kriterierna för subventionerad hyra kommer lokalen att hyressättas enligt marknadshyra när nuvarande avtal löper ut eller ska omförhandlas. 

  Därför behövs en hyresmodell

  Syftet med modellen är att göra det enklare för förenings- och kulturlivet att få tillgång till lokaler till en kostnad som inte förändras över tid och att skapa en mer likvärdig hyressättning.

  Tidigare har de förenings- och kulturlokaler som hyrts ut av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag haft hyror som varierat mellan 100 kr/kvm till 1800kr/kvm.

  Hyresmodellen gör att förenings- och kulturlivets lokaler får en mer likvärdig hyressättning och samtidigt en likvärdig subvention av lokalerna. Hyresmodellen kan därför innebära höjd hyra för vissa hyrestagare, även om den nya hyran är subventionerad i relation till marknadshyra.

  Om du/din verksamhet får höjd hyra kan det vara aktuellt med ett högre lokalbidrag eller verksamhetsstöd. Vänd dig till den förvaltning som ger stöd till den typ av verksamhet som du/ni bedriver.

  Roller och ansvar

  Fastighetsägarna  

  Det är fastighetsägaren som bedömer om deras lokaler är lämpliga för uthyrning till kultur- och föreningslivet inom hyresmodellen.

  Varje fastighetsägare äger och förvaltar fortfarande sina lokaler, men sköter inte längre själva uthyrningen av dem. Det gör istället idrotts- och föreningsförvaltningen.

  Idrotts- och föreningsförvaltningen  

  Idrotts- och föreningsförvaltningen ska hyra ut de lokaler som fastighetsägarna bedömer lämpar sig för kultur- och föreningslivet.

  Idrotts- och föreningsförvaltningen ska också arbeta med att hjälpa föreningar och kulturaktörer som idag inte har någon lokal att hitta lokal att hyra.

  De nya hyrorna 

  Hyreskostnaden för lokalerna kommer att delas in i tre nivåer utifrån sitt marknadsmässiga värde som framförallt beror på standard, skick och läge.

  • A: 918 kr/kvm/år
  • B: 593 kr/kvm/år
  • C: 357 kr/kvm/år

  Hyreskostnaden är kallhyra och driftskostnad (100 kr/kvm/år) tillkommer. Angiven hyra är 2022 års hyresnivå. Hyrorna och driftskostnaderna räknas varje år upp med två procent.  

  Arbetet med att klassificera lokaler pågår och görs av fastighetsägarna tillsammans med idrotts- och föreningsförvaltningen. 

  Hjälp att söka lokal  

  Den som uppfyller kriterierna för att få stöd av någon av Göteborgs Stads bidragsgivande förvaltningar, men saknar en egen lokal idag, kan få hjälp av lokalförmedlingen på idrotts- och föreningsförvaltningen.

  Läs mer och kontakta lokalförmedlingen gällande frågor om lokaler och hyresmodellen: Få hjälp att hitta föreningslokal

  Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

  Öppettider

  Telefon

  Telefon
  031-368 20 00

  Besöksadress

  Nedre Kaserngården 1

  [{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Föreningsstöd idrotts- och föreningsförvaltningen", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

  Postadress

  Box 114
  401 21 Göteborg

  Skriv till oss

  Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter kring bokningar av lokaler eller anläggningar, föreningsbidrag eller annat stöd till föreningar.

  Kontakta oss genom att fylla i det här formuläret
  ${loading}