Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Flera unga personer sitter på ett sporthallsgolv iklädda rollerderbyutrustning.

Idrottsanläggningar och föreningslokaler

Runt om i Göteborg finns idrottsanläggningar som föreningar kan boka. Som förening kan ni också få hjälp att hitta lokal för långtidshyra och ansöka om att arrendera mark för er verksamhet.

Relaterad information

Uppleva och göra

Boka idrottsanläggningar

Här hittar du information om vilka idrottsanläggningar som finns och vad som gäller om du vill boka dem.

Få hjälp att hitta föreningslokal att långtidshyra

Tillhör du en förening eller är en kulturaktör på jakt efter en lokal att långtidshyra? Göteborgs Stads lokalförmedling hjälper till att förmedla och hyra ut kommunens lokaler till stadens kultur- och föreningsliv.

Hyresmodell för kultur- och föreningslivet

Enligt Göteborgs Stads hyresmodell ska kultur- och föreningslokaler som ägs av kommunala fastighetsägare och hyrs ut på långtid hyras ut av idrotts- och föreningsförvaltningen till en subventionerad hyra.

Reklam på idrottsanläggningar

Föreningar som är aktivitetsbidragsgodkända och som verkar i idrotts- och föreningsförvaltningens lokaler kan ansöka om att få visa reklam på angiven plats vid anläggningen.

Hyra kommunal mark för idrotts- och fritidsverksamhet

Organisationer kan ansöka om att arrendera (hyra) mark för att bedriva idrotts- och fritidsverksamhet i Göteborg. Kravet är att verksamheten skapar goda förutsättningar för stadens invånare att idrotta, ha en aktiv fritid eller främja folkhälsa. Den ska även bidra till att stadens föreningsliv förstärks.
${loading}