Övriga frågor och synpunkter, färdtjänst

På kundservice svarar vi på frågor om färdtjänst och flexlinjen. Det är också hit du vänder dig om du har klagomål. För att dina färdtjänstresor ska kunna bli ännu bättre är det värdefullt att vi får in synpunkter från dig. Du når kundservice via telefon eller e-post.

Julresor med färdtjänst

1 november 2022

Ska du åka färdtjänst i jul? Tänk på att boka din julresa i god tid.

Mer information om julresor med färdtjänst hittar du på goteborg.se/julresor.

Vi behandlar alla synpunkter och klagomål och kontaktar trafikföretagen. Vi har inte möjlighet att återkoppla i alla ärenden men du är välkommen att återkomma tidigast efter sju arbetsdagar för att höra om ditt specifika ärende. Vi kontaktar dock alltid den som har anmält en olycka eller annan allvarlig händelse.