Övriga frågor och synpunkter, färdtjänst

På kundservice svarar vi på frågor om färdtjänst och flexlinjen. Det är också hit du vänder dig om du har klagomål. För att dina färdtjänstresor ska kunna bli ännu bättre är det värdefullt att vi får in synpunkter från dig. Du når kundservice via telefon eller e-post.

Serviceresor byter telefonnummer 1 juni

17 maj 2022

Från och med den 1 juni ringer du 031-368 25 50 för att komma i kontakt med serviceresor, oavsett vad ditt ärende gäller.

Mer information om bytet av telefonnummer hittar du här.

Vi behandlar alla synpunkter och klagomål och kontaktar trafikföretagen. Vi har inte möjlighet att återkoppla i alla ärenden men du är välkommen att återkomma tidigast efter sju arbetsdagar för att höra om ditt specifika ärende. Vi kontaktar dock alltid den som har anmält en olycka eller annan allvarlig händelse.