Försenat fordon och resegaranti

Är bilen försenad? Om du har väntat mer än 10 minuter ska du ringa vår trafikledning.

Julresor med färdtjänst

1 november 2022

Ska du åka färdtjänst i jul? Tänk på att boka din julresa i god tid.

Mer information om julresor med färdtjänst hittar du på goteborg.se/julresor.

Ring trafikledningen om fordonet är försenat

Vid beställningen får du en preliminär tid för när bilen eller bussen kommer. Tiden kan förskjutas upp till 10 minuter utan att vi räknar det som en försening. Om fordonet är mer än 10 minuter sent kan du ringa vår trafikledning så får du hjälp. Trafikledningens uppgift är att lösa akuta problem i trafiken. Hos trafikledningen får du besked om när ett fordon kan vara på plats för att hämta dig. Trafikledaren bedömer hur resan bäst kan lösas i just ditt fall. Om du blir sen på grund av oss kan du få ersättning.

Trafikledningen

Serviceresors restidsgaranti

En av våra viktigaste uppgifter är att se till att du som resenär får din resa i tid. Därför har vi en restidsgaranti. Om du råkar ut för en försening ska du alltid kontakta oss i samband med förseningen.

Så får du ersättning för en försening

Om du fått vänta mer än 20 minuter på bilen eller bussen kan du få ersättning motsvarande din egenavgift för en resa inom Göteborg. I vissa fall ersätter vi även eventuella merkostnader som uppstått på grund av förseningen. För att du ska kunna få ersättning krävs att att du kontaktat trafikledningen i samband med förseningen. Vi ersätter aldrig förlorad  arbetsförtjänst. Kontakta kundservice för mer information.

Restidsgarantin gäller inte vid händelser utanför vår kontroll

Restidsgarantin gäller inte vid sådana händelser som ligger utanför vår kontroll, exempelvis elavbrott, brand, olyckshändelse, extrema väderförhållanden, strejk eller allmän brist på drivmedel. Då informerar vi om detta i beställningscentralen, trafikledningen, i vårt talsvar i telefonväxeln, på vår webbplats och i vissa fall i radio.