Medresenär på färdtjänstresan

En medresenär är en person som följer med på resan som sällskap.

Ta med en medresenär

Medresenär är en person som följer med på resan som sällskap. Denna person måste följa med under hela resan, från start till mål. Utöver en vuxen medresenär kan du ta med dig barn upp till 15 år. Totalt får det dock maximalt vara fyra personer förutom föraren. 

Medresenären betalar för att åka med. Se aktuella priser i samlad prislista för färdtjänstresor.

Om du behöver stöd och hjälp under själva resan kan du ansöka om att resa med ledsagare