Hjälp upp- och nedför trappor

Har du färdtjänsttillstånd och svårt att ta dig upp och ned för trappor?

Stadsmiljöförvaltningen kan beroende på trappans konstruktion och dina fysiska förutsättningar erbjuda dig trappklättring från din bostadsadress under maximalt sex månader (för tillstånd beviljade innan 1 februari 21 gäller 12 månader). Trappklättring utförs av våra förare med hjälp av en trappklättrare som är ett hjälpmedel som hjälper rullstolsanvändare att ta sig upp och ner för trappan.

Trappklättring är en service som ligger utanför Lag om färdtjänst och tjänsten är av säkerhetsskäl begränsad. Om du inte har möjlighet att ordna transporten i din trappa på egen hand kan du vända dig fastighetskontoret för information kring bostadsanpassning. Under förutsättning att trappan är godkänd av stadsmiljöförvaltningen erbjuder vi fortfarande hjälp upp och ner för trappor vid andra adresser än din bostadsadress, exempelvis hos någon du ska besöka.

Information och regler

Om du inte har använt trappklättrare på den aktuella adressen tidigare behöver vi kontrollera att trappklättraren fungerar både med trappan och med din rullstol. Kontakta serviceresor och uppge att det gäller trappklättring. Vi behöver få din förfrågan 14 dagar före din resa.

  • Föraren gör alltid en bedömning av säkerheten på plats, innan trappklättring utförs. Det görs alltid en individuell bedömning. Alla rullstolar går inte att fästa i trappklättraren. Din kondition i övrigt kan också påverka om vi kan genomföra trappklättring på ett säkert sätt. 
  • Vi trappklättrar aldrig inomhus, uppdraget slutar vid dörr till bostad.
  • Det behövs gott om plats för att kunna genomföra en trappklättring säkert, det får inte vara någon lutning där trappan börjar eller slutar. Trappan får inte heller vara för trång, vara hal eller trasig. Trappan måste ha raka kanter och det får inte finnas några hinder runt omkring.

Så här gör du

Ring serviceresors beställningscentral på telefon 031-368 25 50 för att boka en resa med trappklättring. Säg till om du inte är rullstolsburen, så tar vi med både rullstol och trappklättrare.