Serviceresors fordon

I Göteborg kan man få åka med personbil, rullstolsbil, rullstolsbuss eller flexlinjebuss när man reser med färdtjänst eller andra typer av resor som skolskjuts och arbetsresor. Serviceresor har inga egna fordon utan köper in tjänsten från taxi- och bussföretag.

Vilket fordon du får åka med när du bokar en resa påverkas av dina och resans förutsättningar. Läs mer om vilket fordon din resa bokas med på sidan Om att boka färdtjänstresa.

Höga krav på fordonen

För att ett fordon ska få användas till färdtjänstresor måste det uppfylla en mängd krav. Vi har höga miljökrav och alla personbilar som kör för oss ska vara miljöfordon. Bilarna får vara max sju år gamla och alla fordon måste vara registrerade hos serviceresor.

Fordonen ska vara anpassade för resenärerna

 Fordonen ska:

 • ha säten som är funktionella för resenärerna
 • ha klimatanläggning
 • ha ett rymligt bagageutrymme, där minst en hopfällbar rullstol, en rollator eller annat hjälpmedel får plats och kan fästas i lämplig skyddsanordning
 • vara utrustade med skolskylt
 • vara utrustade med bilkudde
 • ha serviceresors dekal på framrutans högra nedre sida
 • så långt som möjligt innehålla material som inte är allergiframkallande

Fordonen ska ha säkerhetsutrustning

Fordonet ska vara utrustat med:

 • trepunktsbälte
 • reflexväst, brandsläckare, brandfilt och förbandslåda
 • antisladdsystem
 • alkolås

Dessutom ska fordonet kunna ta emot och sända realtidsinformation om fordonets hastighet och de hastighetsgränser som gäller.

Våra fordon

Personbilen

Personbilen har fyra sittplatser och bilarna är ofta av kombityp.

Rullstolsbilen

Rullstolsbilen har fyra sittplatser och plats för en person som reser sittande i sin rullstol. Bilen är liten och smidig. För att du ska kunna resa sittande i rullstol med rullstolsbilen får rullstol inte ta större plats än 80x145 centimeter.

Rullstolsbussarna

Rullstolsbussarna är våra största fordon. Vi har olika sorters rullstolsbussar. Den största har plats för en person som reser sittande i sin rullstol och nio sittande i säten. Den minsta har plats för två personer i rullstol och fem sittande i säten.  I bussarna kan man resa med alla typer av rullstolar. Om du har en elscooter måste du kunna flytta över och sitta i ett säte, så att både du och scootern kan spännas fast på ett säkert sätt.

Trafikföretagen som kör serviceresor inom Göteborgsområdet

Serviceresor har varken egna förare eller fordon. Alla resor är i stället upphandlade. De fordon som är upphandlade till färdtjänst kör även skolskjuts, arbetsresor och andra typer av resor på uppdrag av Göteborgs Stad.

Person- och rullstolsbilar

De trafikföretag som kör person- och rullstolsbilar på uppdrag av Göteborgs Stad är:

Rullstolsbussar

De trafikföretag som kör rullstolsbussar på uppdrag av Göteborgs Stad är: