Så fungerar färdtjänst

Färdtjänst finns för dig som har svårt att resa på egen hand. Du får resa med personbil, rullstolsbil, rullstolsbuss eller flexlinjebuss.

Om du har färdtjänst i Göteborg kan du resa till alla Göteborgs kranskommuner. Området kallas Göteborgs färdtjänstområde.

Varje färdtjänstresa är unik eftersom den samplaneras efter flera personers behov. Precis som i den allmänna kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra.

Är bilen försenad? Om du har väntat mer än 10 minuter ska du ringa vår trafikledning.

I Göteborg kan man få åka med personbil, rullstolsbil, rullstolsbuss eller flexlinjebuss när man reser med färdtjänst eller andra typer av resor som skolskjuts och arbetsresor. Serviceresor har inga egna fordon utan köper in tjänsten från taxi- och bussföretag.

På serviceresor arbetar vi ständigt med att du som resenär ska känna dig trygg och bra omhändertagen av oss och de förare som utför resorna. Vi arbetar med förebyggande åtgärder och håller allt från utbildningar av våra förare till regelbundna kontroller av resor och förare.