Så fungerar riksfärdtjänst

Om du planerar att göra en resa från en kommun till en annan inom Sverige kan det vara aktuellt att ansöka om riksfärdtjänst. Du kan bli beviljad riksfärdtjänst om din funktionsnedsättning medför att resan blir dyrare än vad som är normalt för andra eller att du inte kan resa på egen hand.

Ansök i god tid

Om du inte har ett giltigt tillstånd för riksfärdtjänst sedan tidigare måste du ansöka om det senast fyra veckor före den dag du planerar att resa. Läs mer om hur du ansöker om riksfärdtjänst på sidan Ansök om riksfärdtjänst.

Vart kan jag resa?

Du kan ansöka om riksfärdtjänst för en resa från Göteborg till en annan kommun utanför Göteborgs färdtjänstområde. Resan måste vara inom Sverige.

Göteborgs färdtjänstområde består av kommunerna Göteborg, Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Om du vill resa till någon av dessa kommuner går det bra att göra det med din vanliga färdtjänst.

Boka en resa med riksfärdtjänst

När du har ett giltigt tillstånd för riksfärdtjänst kontaktar du Riksfärdtjänsten Sverige AB för att boka din resa. Om du ska resa med tåg, flyg eller båt måste resan beställas senast tio vardagar innan avresan och resor med andra färdmedel senast fem vardagar innan avresan. Vid storhelger behöver du boka din resa i extra god tid.

Tjänster som inte är riksfärdtjänst

Ändamålet med resan ska vara rekreations- eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Det innebär att en sjukresa eller en arbetsresa inte är riksfärdtjänst.

Resa i annan kommun

Om du har ett färdtjänsttillstånd i Göteborg kan du genomföra resor som är upp till fem mil långa på en ort utanför Göteborgs färdtjänstområde. Du kan läsa mer om hur du gör på sidan Resa i annan kommun.