Priser för riksfärdtjänst

Hur mycket resan kostar beror på hur långt du ska resa. I tabellen längst ner på sidan kan du läsa priser för olika avstånd. Du betalar samma pris oavsett vilket färdsätt du beviljas.

Betalning och egenavgifter

Vid resa med taxi eller rullstolstaxi betalar du egenavgiften kontant till föraren.

Vid resa med allmänna kommunikationer såsom tåg eller flyg betalas egenavgiften efteråt via faktura.

Avgift för medresenär

Medresenär i taxi eller rullstolsbuss betalar ordinarie egenavgift + 20 procent. Exempelvis innebär det att vid en resa som är mellan 101 till 125 km betalar resenären en egenavgift på 130 kronor och medresenären en egenavgift på 156 kronor.

Vid resor med allmänna kommunikationer betalar medresenären den faktiska biljettkostnaden för sin resa. Medresenärens avgift samfaktureras då med riksfärdtjänstresenärens.

Ledsagare åker med gratis

Behöver du hjälp på resan får du ta med en ledsagare som du själv ordnar. Ledsagaren åker med utan kostnad och kan till exempel vara den person du ska hälsa på.

Avgiftstabell

Din egenavgift beror på hur lång resan är. Som ungdom under 26 år eller studerande med giltigt studentkort, är egenavgifterna lägre. Du kan se egenavgifterna i nedanstående tabell.

Vägavstånd i km Pris i kronor för vuxen Pris i kronor för ungdom eller studerande
0–100 105 73
101–125 130 91
126–150 165 115
151–175 195 136
176–200 220 154
201–225 255 178
226–250 275 192
251–275 300 210
276–300 320 224
301–350 370 259
351–400 420 294
401–450 455 318
451–500 480 336
501–600 535 374
601–750 600 420
751–1000 655 458
1001–1250 680 476
1251–1500 700 490
1501– 755 528