Lagar och regler

Det finns lagar och regler som anger hur riksfärdtjänst ska fungera.

Lagen om riksfärdtjänst

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala reskostnader eller inte kan resa utan ledsagare kan ansöka om riksfärdtjänst. Med riksfärdtjänst får du, beroende på ditt behov, resa med taxi, särskilt anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. Resan ska vara inom Sverige från en kommun till en annan kommun. Anledningen till resan ska vara fritidsverksamhet. Du kan alltså inte få riksfärdtjänst om du ska resa i tjänsten.

Lagen om riksfärdtjänst

Riktlinjer för riksfärdtjänst

I Göteborg har vi egna riktlinjer som reglerar mer detaljerat vad som gäller för dig som bor i Göteborgs kommun. Dessa riktlinjer får aldrig strida mot lagen, utan ska vara ett komplement till lagen och detaljreglera vissa frågor.

Riktlinjer för riksfärdtjänst

Resevillkor för riksfärdtjänst

Resevillkoren är en sammanställning av olika rutiner och beskriver vad du kan förvänta dig när du beviljats riksfärdtjänst. Resevillkoren omfattar riksfärdtjänstresor med personbil, rullstolsbil eller rullstolsbuss.

Resevillkor för riksfärdtjänst