Riksfärdtjänst

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala reskostnader eller utan ledsagare kan du ansöka om riksfärdtjänst. Du ansöker om riksfärdtjänst när du vill resa från Göteborg till en annan kommun i Sverige (utanför Göteborgs färdtjänstområde). Tänk på att ansöka i god tid.

För att kunna göra en resa med riksfärdtjänst måste du ha ansökt om tillstånd och fått tillståndet beviljat.

Hur mycket resan kostar beror på hur långt du ska resa. I tabellen längst ner på sidan kan du läsa priser för olika avstånd. Du betalar samma pris oavsett vilket färdsätt du beviljas.

Du behöver boka din riksfärdtjänstresa minst fyra arbetsdagar innan avresan. Resan bokas på telefon 031 – 41 95 50 på vardagar klockan 8.30 – 15.00. 

Det finns lagar och regler som anger hur riksfärdtjänst ska fungera.

Om du planerar att göra en resa från en kommun till en annan inom Sverige kan det vara aktuellt att ansöka om riksfärdtjänst. Du kan bli beviljad riksfärdtjänst om din funktionsnedsättning medför att resan blir dyrare än vad som är normalt för andra eller att du inte kan resa på egen hand.

Riktlinjer för riksfärdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som rör riksfärdtjänst i Göteborgs Stad. Till grund för riktlinjerna ligger politiska mål, berörd lagstiftning och rättslig praxis som tillkommit vid prövning i domstol. Riktlinjerna ska ses över årligen.

En ledsagare är en person som följer med för att ge dig nödvändig hjälp under själva resan. Om du blivit beviljad ledsagare får denna person resa med utan kostnad. Du har alltid rätt att ta med dig en medresenär vid resor med riksfärdtjänst. En medresenär får dock betala en egenavgift.