Riksfärdtjänst

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala reskostnader eller utan ledsagare kan du ansöka om riksfärdtjänst. Du ansöker om riksfärdtjänst när du vill resa från Göteborg till en annan kommun i Sverige (utanför Göteborgs färdtjänstområde). Tänk på att ansöka i god tid.

Ansök om riksfärdtjänst

För att kunna göra en resa med riksfärdtjänst måste du ha ansökt om tillstånd och fått tillståndet beviljat.

Så fungerar riksfärdtjänst

Om du planerar att göra en resa från en kommun till en annan inom Sverige kan det vara aktuellt att ansöka om riksfärdtjänst. Du kan bli beviljad riksfärdtjänst om din funktionsnedsättning medför att resan blir dyrare än vad som är normalt för andra eller att du inte kan resa på egen hand.

Riktlinjer för riksfärdtjänst

Riktlinjer för riksfärdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som rör riksfärdtjänst i Göteborgs Stad. Till grund för riktlinjerna ligger politiska mål, berörd lagstiftning och rättslig praxis som tillkommit vid prövning i domstol. Riktlinjerna ska ses över årligen. De reviderades senast 17 juni 2022.