Samlad prislista för färdtjänstresor

Här hittar du samtliga priser på färdtjänstresor och månadskort för färdtjänst.

Avgift för enkelresa med färdtjänst 2019

Avgifter för färdtjänstresa

Vuxen

Vuxen med månadskort Göteborg 640kr*

Skolungdom 7-19 år

Medresenär

Medresenär 7-19 år

Inom Göteborg 47 kr 0 kr 35 kr 47 kr 0 kr
Till kommun som gränsar till Göteborg 94 kr 47 kr 70 kr 94 kr 0 kr
Till Alingsås, Lilla Edet och Stenungssund 188 kr 141 kr 140 kr 188 kr 0 kr
Till Tjörn 235 kr 188 kr 175 kr 235 kr 0 kr

*) Det finns fler typer av månadskort, bland annat månadskort för ungdomar. Kontakta serviceresors kundservice för mer information och priser.

Enkelresa vuxen

Du som vuxen färdtjänstresenär betalar 47 kr för en enkelresa inom Göteborg. Om resan går över en kommungräns till en kommun som gränsar till Göteborg kostar den 94 kr. Om du har ett månadskort för Göteborg (640 kr) betalar du 47 kr för resa över kommungräns. Resor till Alingsås, Lilla Edet och Stenungssund kostar 188 kr. Resor till Tjörn kostar 235 kr.

Enkelresa skolungdom

Skolungdomspris på enkelresor gäller från 7-årsdagen till dagen innan du fyller 20 år. Du som är skolungdom betalar ingen avgift för färdtjänstresor inom Göteborg när du reser på vardagar kl 04-22. Reser du utanför Göteborg vardagar kl 04-22 betalar du 35 kr för din resa. Om du reser inom Göteborg på vardagar kl 22-04 eller på helger kostar din resa 35 kr, reser du över kommungränsen dessa tider kostar resan 70 kr.

Skolungdom med månadskort för Göteborg (480 kr) betalar 35 kr för resa till kommun som gränsar till Göteborg.

Du kan köpa månadskort Ungdom (480 kr) fram till den månad du fyller 26 år. Du som har månadskort Ungdom Göteborg och har fyllt 20 år betalar 47 kr för resor över kommungräns.

Tilläggskort till skolkorten

Tilläggskortet gäller för resor på tider när skolkortet inte gäller: efter klockan 22 på vardagar samt på helger och alla skollov utom sommarlovet. Under 2019 kostar tilläggskortet för Göteborg 460 kr.

Barn

Barn under 7 år åker gratis.

Nattaxa

Nattaxan är borttagen från och med 1 januari 2016.

Medresenär

Medresenär är en person som följer med som sällskap. Medresenären måste gå av och på samma ställe som dig. Utöver en vuxen medresenär kan du ta med dig barn som är femton år eller yngre. Fordonet rymmer dock maximalt fyra personer förutom föraren.

Avgifter för medresenär Medresande vuxen

Medresande barn/ungdom
under 19 år

Inom Göteborg 47 kr 0 kr
Till kommun som gränsar till Göteborg 94 kr 0 kr
Till Alingsås, Lilla Edet och Stenungssund 188 kr 0 kr
Till Tjörn 235 kr 0 kr

Ledsagare

En ledsagare är en person som är stöd och hjälp under resan. För att ha rätt att ha med sig ledsagare krävs tillstånd. I reseprofilen i ditt beslutsbrev framgår om du har rätt till ledsagare. Ledsagaren betalar ingen avgift och ska följa med under hela resan.

Bagage och hjälpmedel

Det kostar inget extra att ta med bagage. Men berätta alltid om du har med dig bagage eller hjälpmedel när du beställer din resa.

Resa i annan kommun

Resa inom kommun eller mellan kommuner utanför färdtjänstområdet får göras enligt särskilda riktlinjer. En sådan resa kostar 94 kr för både vuxen och ungdom.

Månadskort för färdtjänst

Ett månadskort inom Göteborg kommun kostar 640 kr för vuxen och 480 kr för ungdom upp till 26 år. Månadskortet gäller en kalendermånad. Månadskort Ungdom kan köpas fram till den månad du fyller 26 år.

Du betalar en extra avgift för resor till angränsande kommuner.

Arbets- och studieresor

Inom Göteborgs kommun kostar en resa 47 kr. En resa över en eller flera kommungränser inom Göteborgs färdtjänstområde kostar 94 kr.

Arbets- och studieresor – månadskort

Arbetar eller studerar du utanför Göteborg kan du köpa ett månadskort som gäller i ett större område. Kontakta serviceresors för mer information om hur du gör. Du hittar aktuella priser för de vanligaste korten nedan. Det finns fler typer av månadskort, kontakta serviceresors kundservice för mer information och priser.

Vuxen Ungdom 7–25 år
Göteborg 640 kr 480 kr
Göteborg+ 1 110 kr 835 kr
Göteborg ++ 1 415 kr 1 060 kr

Med kortet Göteborg+ kan du resa i Göteborg, Ale Södra (Bohus, Surte), Härryda Mitt (Landvetter), Härryda Väst (Mölnlycke), Mölndal, Partille och Öckerö.
Med kortet Göteborg++ kan du resa i Göteborg, Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Öckerö.

Resor med medresenär i kollektivtrafiken

Du som har ett färdtjänsttillstånd får ta med dig en medresenär utan kostnad i kollektivtrafiken (inklusive flexlinjen) inom Göteborgs kommun men behöver ansöka om ett reshjälpskort hos Västtrafik för att kunna använda dig av förmånen. Du måste själv ha en giltig biljett (månadskort för färdtjänst eller någon av Västtrafiks kort och biljetter) och visa upp ditt färdtjänstbevis samt reshjälpskortet.