Samlad prislista för färdtjänstresor

Här hittar du samtliga priser på färdtjänstresor och månadskort för färdtjänst.

Avgift för enkelresa med färdtjänst 2020

Avgifter för färdtjänstresa

Vuxen

Vuxen med månadskort Göteborg 775kr**

Skolungdom 7-19 år

Medresenär

Medresenär 7-19 år

Inom Göteborg 49 kr 0 kr 0*/37 kr 49 kr 0 kr
Till kommun som gränsar till Göteborg 98 kr 49 kr 37*/74 kr 98 kr 0 kr
Till Alingsås, Lilla Edet och Stenungssund 196 kr 147 kr 111*/148 kr 196 kr 0 kr
Till Tjörn 245 kr 196 kr 148*/185 kr 245 kr 0 kr

* Med giltigt skolkort eller serviceresors tillägg till skolkort.

** Det finns fler typer av månadskort, bland annat månadskort för ungdomar. Kontakta serviceresors kundservice för mer information och priser.

Enkelresa vuxen 

Du som vuxen färdtjänstresenär betalar 49 kr för en enkelresa inom Göteborg. Om resan går över en kommungräns till en kommun som gränsar till Göteborg kostar den 98 kr. Om du har ett månadskort för Göteborg (775 kr) betalar du 49 kr för resa över kommungräns. Resor till Alingsås, Lilla Edet och Stenungssund kostar 196 kr. Resor till Tjörn kostar 245 kr.  

Enkelresa skolungdom

Skolungdomspris på enkelresor gäller från 7-årsdagen till dagen innan du fyller 20 år. Du som är skolungdom betalar ingen avgift för färdtjänstresor inom Göteborg när du reser på vardagar kl 04-22. Reser du utanför Göteborg vardagar kl 04-22 betalar du 37 kr för din resa. Om du reser inom Göteborg på vardagar kl 22-04 eller på helger kostar din resa 37 kr, reser du över kommungränsen dessa tider kostar resan 74 kr.

Skolungdom med månadskort för Göteborg (580 kr) betalar 37 kr för resa till kommun som gränsar till Göteborg.

Du kan köpa månadskort Ungdom (580 kr) fram till den månad du fyller 26 år. Du som har månadskort Ungdom Göteborg och har fyllt 20 år betalar 49 kr för resor över kommungräns.

Tilläggskort till skolkorten

Tilläggskortet gäller för resor på tider när skolkortet inte gäller: efter klockan 22 på vardagar samt på helger och alla skollov utom sommarlovet. Under 2020 kostar tilläggskortet för Göteborg 555 kr. 

Barn 

Barn under 7 år åker gratis. 

Nattaxa

Nattaxan är borttagen från och med 1 januari 2016. 

Medresenär

Medresenär är en person som följer med som sällskap. Medresenären måste gå av och på samma ställe som dig. Utöver en vuxen medresenär kan du ta med dig barn som är femton år eller yngre. Fordonet rymmer dock maximalt fyra personer förutom föraren.

Avgifter för medresenär Medresande vuxen

Medresande barn/ungdom
under 19 år

Inom Göteborg 49 kr 0 kr
Till kommun som gränsar till Göteborg 98 kr 0 kr
Till Alingsås, Lilla Edet och Stenungssund 196 kr 0 kr
Till Tjörn 245 kr 0 kr

Ledsagare

En ledsagare är en person som är stöd och hjälp under resan. För att ha rätt att ha med sig ledsagare krävs tillstånd. I reseprofilen i ditt beslutsbrev framgår om du har rätt till ledsagare. Ledsagaren betalar ingen avgift och ska följa med under hela resan.

Bagage och hjälpmedel

Det kostar inget extra att ta med bagage. Men berätta alltid om du har med dig bagage eller hjälpmedel när du beställer din resa.

Resa i annan kommun

Resa inom kommun eller mellan kommuner utanför färdtjänstområdet får göras enligt särskilda riktlinjer. En sådan resa kostar 98 kr för både vuxen och ungdom.

Månadskort för färdtjänst

Ett månadskort inom Göteborg kommun kostar 775 kr för vuxen och 580 kr för ungdom upp till 26 år. Månadskortet gäller en kalendermånad. Månadskort Ungdom kan köpas fram till den månad du fyller 26 år. 

Du betalar en extra avgift för resor till angränsande kommuner. 

Arbets- och studieresor

Inom Göteborgs kommun kostar en resa 49 kr. En resa över en eller flera kommungränser inom Göteborgs färdtjänstområde kostar 98 kr.

Arbets- och studieresor – månadskort

Arbetar eller studerar du utanför Göteborg kan du köpa ett månadskort som gäller i ett större område. Du hittar aktuella priser för de vanligaste korten nedan. Det finns fler typer av månadskort, kontakta serviceresors kundservice för mer information och priser. 

  Vuxen Ungdom 7–25 år
Göteborg 775 kr 580 kr
Göteborg+ 1 145 kr 860 kr
Göteborg ++ 1 455 kr 1 090 kr

Med kortet Göteborg+ kan du resa i Göteborg, Ale Södra (Bohus, Surte), Härryda Mitt (Landvetter), Härryda Väst (Mölnlycke), Mölndal, Partille och Öckerö. 
Med kortet Göteborg++ kan du resa i Göteborg, Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Öckerö. 

Avgifter och villkor för resor med övrig kollektivtrafik

Du behöver ett reshjälpskort för att ta med en medresenär i kollektivtrafiken

För att kunna ta med dig hjälp på din resa i den allmänna kollektivtrafiken behöver du ansöka om ett Reshjälpskort. Med det får du som är färdtjänstberättigad ta med hjälp på resan avgiftsfritt. Reshjälpskortet kostar ingenting och gäller för resor med Västtrafiks fordon inom Västra Götalandsregionen och Kungsbacka. Du betalar för din egen resa själv.

Reshjälpskortet gäller i åtta månader från det att vi behandlar din ansökan.

Så här ansöker du om reshjälpskortet

Du ansöker om reshjälpskortet genom att fylla i blanketten ”Ansökan om Reshjälpskort”. Skicka med en kopia av ditt intyg om färdtjänst eller beslut om färdtjänstberättigandet. Du hittar blanketten på vasttrafik.se. Ansökan skickas in per mail till: reshjalpskort@vasttrafik.se eller med brev till Västtrafik AB, Reshjälpskort, Box 405, 401 26 Göteborg.

Färdtjänstresenärer reser gratis på båtarna i södra skärgården

Båtresan med Västtrafiks båtar till och från Saltholmen är en del av färdtjänstresan och är gratis för alla med färdtjänsttillstånd. Färdtjänstresan till eller från båtarna kostar som vanligt. Färdtjänstresenärer har även rätt att ta med sig en medresenär gratis på båten. Ditt färdtjänsttillstånd och legitimation är giltig biljett och önskar du ta med en medresenär behöver du ansöka om ett reshjälpskort hos Västtrafik. Båtarna som kör i södra skärgården har god tillgänglighet.

Om du har färdtjänst kan du åka med seniorbiljett på flexlinjen

Du som har färdtjänst och en seniorbiljett från Västtrafik, reser gratis med flexlinjen mellan klockan 8.30 och 15 på vardagar och hela dagen på lördagen. Visa upp seniorbiljetten när du reser. Övrig tid reser du med Västtrafiks olika kort och biljetter. Du som har färdtjänst men saknar seniorbiljett betalar din flexlinjeresa med Västtrafiks kort och biljetter. 

Mer information om seniorbiljett

Synskadade får ta med gratis ledsagare i Göteborgsområdet och i Bohuslän

Ledsagare till en synskadad person reser avgiftsfritt i kollektivtrafiken i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö samt Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla.

Läs mer om ledsagare för synskadade hos Västtrafik