Månadskort för färdtjänst

Om du reser mycket med färdtjänsten kan det löna sig att köpa månadskort för färdtjänst.

Reser du med kollektivtrafik, flexlinje och färdtjänst är månadskortet en bra lösning. Kortet fungerar också som ett högkostnadsskydd för dig som reser mycket, till exempel för dig som åker arbets- och studieresor. 

Så fungerar månadskortet

Månadskortet gäller för färdtjänst, flexlinjen och annan kollektivtrafik inom Göteborg. Avgift för resor som inte täcks av månadskortet kommer på faktura i efterhand. Månadskort för färdtjänst gäller inte för sjukresor. 

Tänk på att färdtjänstresorna du gör med månadskortet räknas in i det totala antalet resor du är beviljad. Du kan inte göra fler resor än du är beviljad även om du har ett giltigt månadskort. 

Så mycket kostar månadskortet

Månadskortet kostar för närvarande 775 kr för vuxna och 580 kr för ungdomar. Månadskort för ungdomar kan köpas fram till den månad du fyller 26 år. 

Månadskort Göteborg gäller inom Göteborgs kommun. Om du vill göra en färdtjänstresa över kommungränsen betalar du en extra avgift för de resorna och den avgiften kommer på faktura. Avgiften är 49 kr för vuxen eller 37 kr för ungdom.  

Om du studerar eller arbetar i någon av Göteborgs kranskommuner kan du köpa månadskort Göteborg + eller Göteborg ++. Kontakta oss för mer information om hur du skaffar dessa månadskort. Behöver du resa längre kan du kontakta oss för att få hjälp att lösa resorna på bästa sätt.

Se priser för månadskort i prislistan

Avgifter som inte täcks av månadskortet kommer på faktura

  • Om du vill göra en färdtjänstresa utanför området där ditt kort gäller betalar du en extra avgift för de resorna. Avgiften är 49 kr för vuxen eller 37 kr för ungdom.
  • Om du har med dig någon på resan så kostar det 49 kr för en vuxen medresenär inom Göteborg. Barn och ungdom som inte har fyllt 20 år reser med gratis inom Göteborgs färdtjänstområde. Om du vill att medresenären ska betala för resan måste du själv ta betalt av personen.

Alla avgifter som inte täcks av månadskortet kommer på faktura i början på efterföljande månad. Läs mer om att betala färdtjänstresorna med faktura här.

Skaffa månadskort inom Göteborg

För att skaffa ett månadskort för färdtjänst, kontakta serviceresors kundservice på telefon 031-41 95 52 (vardagar kl 8-12). 

Du som vill ha ett månadskort måste höra av dig och beställa kortet senast den 10:e i månaden innan du vill att kortet ska börja gälla (om du exempelvis vill ha ett månadskort som gäller i april månad måste du ha beställt kortet senast den 10:e mars).

Så länge du köper månadskort får du automatiskt en ny inbetalningsavi för nästa månads månadskort. Om du väljer att inte köpa månadskort en månad måste du själv höra av dig och beställa månadskort på nytt när du vill börja resa med månadskort igen. 

Tänk på att vi behöver ha din betalning senast 7 arbetsdagar innan du vill börja resa. På grund av de datasystem vi använder kan du tyvärr inte betala månadskortet med autogiro eller e-faktura.

Bra att veta

  • Månadskortet gäller alltid från den förste till den siste i en månad.
  • Vi behöver ha din betalning senast den 20:e i månaden innan du vill börja resa. Då hinner du få kortet på posten innan månaden börjar.
  • Vi betalar inte tillbaka pengar för månadskortet om månaden det gäller för redan har startat. Om du vet att du ska göra färre resor än vanligt en månad kan du hoppa över att köpa månadskort för just den månaden.