Betala färdtjänstresan med faktura

När du reser med färdtjänst betalar du ingenting till föraren. Istället får du en faktura på dina reskostnader hemskickad varje månad.

Vi vill att du använder munskydd på flexlinjen och vid serviceresor

5 mars 2021

Vi vill att resenärer över 16 år och våra förare använder munskydd så långt det är möjligt och utifrån var och ens individuella förutsättningar. Rekommendationen gäller samtliga serviceresor och även resor med flexlinjen.

Vår uppmaning beror på att Folkhälsomyndigheten och att regionala myndigheter tills vidare rekommenderar resenärer i Västra Götaland som är 16 år eller äldre att bära munskydd i kollektivtrafiken. Detta för att minska smittspridning av Covid-19. Läs mer om munskydd på flexlinjen och vid serviceresor här.

Hur ofta kommer fakturan och vart?

När månaden är slut sammanställs alla resor. Fakturor som överstiger 50 kr skickar vi ut i början av efterföljande månad. Fakturor som understiger 50 kr väntar vi med att skicka ut. Reser du sällan kan det innebära att det tar flera månader tills du får en faktura på din färdtjänstresa. Vi skickar fakturan till den adress som du är folkbokförd på eller till godkänd ställföreträdare. Har du inte rest alls så skickas ingen faktura.

Viktigt att veta

  • Det framgår alltid av fakturan vilken dag och mellan vilka adresser resan gjordes. 
  • På din faktura kommer även kostnaden med för eventuella medresenärer. Om du vill att medresenären ska betala sin resa själv måste du själv ta betalt av den personen.
  • Fakturan ska vara betald senast den siste i månaden.

Välj hur du vill betala

Det följer med ett inbetalningskort med fakturan. Du kan välja att betala på samma sätt som med andra fakturor.

Autogiro och e-faktura

När du har fått din första faktura kan du om du vill anmäla dig till att betala via autogiro eller e-faktura. Du behöver ha fått första fakturan eftersom det är där du hittar ditt kundnummer. 

Månadskortet betalas i förväg  

Månadskort för färdtjänst betalas i förskott. Om du har månadskort och gör resor utanför ditt område eller om du har med en medresenär så får du en faktura på de avgifter som inte täcks av månadskortet.  

Undantag i södra skärgården

I södra skärgården betalar du fortfarande kontant till föraren, men bara när du gör lokala resor på någon av öarna. Om resan börjar med färdtjänst på någon ö och fortsätter med färdtjänst på fastlandet eller tvärtom betalar du ingenting till föraren utan får avgiften på faktura. Du ringer och bokar som vanligt hos den som kör på respektive ö. 

Tänk på att visa upp din legitimation

Det är viktigt att visa legitimation för föraren. Det är så vi vet att det är rätt person som reser och att rätt person får fakturan.