Så utreder vi din ansökan

När du ansöker om färdtjänst utreds din ansökan av en handläggare. I normalfallet får du svar på din ansökan inom fem veckor. Vi skickar ingen bekräftelse på att din ansökan har kommit till oss.

Vi utgår från din funktionsnedsättning

Handläggaren gör en bedömning om du utifrån din funktionsnedsättning har rätt till färdtjänst. Han eller hon utgår alltid från den lagstiftning som finns för färdtjänst. Vid prövningen väger handläggaren även in dina möjligheter att resa med anpassad allmän kollektivtrafik, exempelvis flexlinjen. Med färdtjänst får du ett begränsat antal fritidsresor.

Begränsat antal fritidsresor

När det gäller färdtjänst är det skillnad på fritidsresor och så kallade väsentliga resor. De resor som kallas väsentliga är sådana som vi enligt lag inte får begränsa. Det kan vara resor till och från arbete eller studier, eller resor för att hämta och lämna barn på förskola. Andra resor, exempelvis för att besöka någon eller handla, kan däremot begränsas. Det är dessa resor vi kallar fritidsresor. 

När det gäller fritidsresor är varje utredning individuell, men handläggaren utgår från vissa ramar. Det högsta antalet fritidsresor man kan få är 312. Det kan den få som inte kan resa på något annat sätt än med färdtjänst. Den som även kan resa med flexlinjen kan få 208 fritidsresor med färdtjänst.

Färdtjänsttillstånd med eller utan flexlinjeresor

För att vi ska göra bedömningen att du kan resa med flexlinjen ska du ska kunna ta dig till flexlinjebussen självständigt. Har du svårt att ta dig till en mötesplats finns möjlighet att bli hämtad av flexlinjen på din adress, men då får det inte finns bommar eller andra hinder som gör att flexlinjebussen inte kan komma fram.

Om du beviljas färdtjänst kan du läsa i ditt beslut hur många fritidsresor du har blivit tilldelad. Där står det också om du bedömts kunna resa med flexlinjen. Om flexlinjen kan tillgodose ditt behov av service innebär det att vi kommer boka dina resor med den så länge resan går inom ett flexlinjeområde på tider då flexlinjen kör.  

Om du inte har ett flexlinjetillstånd men vill börja resa med flexlinjen, kan du göra en anmälan till flexlinjen.