Färdtjänsttillstånd

Beslutsbrevet är den handling som visar att du får åka färdtjänst. Med beslutsbrevet kommer ett tillståndsbevis. Det ska du alltid ha med dig när du reser med färdtjänst.

Avstå från resa vid sjukdom eller förkylningssymptom och använd munskydd

11 januari 2022

På grund av ökad smittspridning av covid-19 påverkas även serviceresor. För att underlätta i denna ansträngda situation vill vi be dig som måste resa att välja att resa under lågtrafik, när det är möjligt. Lågtrafik är under förmiddagen, fram till kl 15 på eftermiddagen. Vi beklagar eventuella konsekvenser som uppstår på grund av detta, men vi har precis som andra branscher förare som är sjuka eller i karantän. Vi har även behov av fler fordon i trafik på grund av minskad samåkning tillsammans med ett förhållningsvis högt resande och behöver då sprida resandet bättre så alla som behöver kan få resa.

Mer information om hur serviceresor påverkas under pandemin hittar du här

Beskriver vilka fordon du kan resa med

Vilket fordon du får resa med avgörs av hur ditt färdtjänsttillstånd ser ut. Om något behöver ändras, till exempel om du behöver åka rullstolsbuss, kontaktar du serviceresor. 

Visar hur många resor du får göra under året

Tillståndet ger dig rätt till ett begränsat antal resor med serviceresors personbilar, rullstolsbilar och rullstolsbussar inom Göteborgs kommun samt till våra kranskommuner.

Broschyr om färdtjänst

Innan du ansöker har du möjlighet att få en mer samlad bild om vad färdtjänst är genom att läsa broschyren;