Färdtjänsttillstånd

Beslutsbrevet är den handling som visar att du får åka färdtjänst. Med beslutsbrevet kommer ett tillståndsbevis. Det ska du alltid ha med dig när du reser med färdtjänst.

Beskriver vilka fordon du kan resa med

Vilket fordon du får resa med avgörs av hur ditt färdtjänsttillstånd ser ut. Om något behöver ändras, till exempel om du behöver åka rullstolsbuss, kontaktar du serviceresor. 

Visar hur många resor du får göra under året

Tillståndet ger dig rätt till ett begränsat antal resor med serviceresors personbilar, rullstolsbilar och rullstolsbussar inom Göteborgs kommun samt till våra kranskommuner.

Broschyr om färdtjänst

Innan du ansöker har du möjlighet att få en mer samlad bild om vad färdtjänst är genom att läsa broschyren;