Ansök om fler färdtjänstresor

Om ditt behov av färdtjänstresor förändras efter att du blivit beviljad färdtjänst kan du ansöka om fler resor. Det gör du på en särskild blankett som heter Ansökan om fler färdtjänstresor.

Trafikkontoret informerar om personuppgiftsincident – för dig som använder färdtjänst

29 augusti 2022

Vi på trafikkontoret har upptäckt att uppgifter om dig som använder färdtjänst har varit tillgängliga för fler personer än som varit behöriga att se dem. Det beror på felaktiga behörigheter i ett av våra fakturasystem. Vi har själva gjort en anmälan till integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig tillsynsmyndighet i den här typen av frågor.

Här kan du läsa mer om incidenten.

Information och regler

Väsentliga resor begränsas inte

Handläggaren skiljer på väsentliga resor och fritidsresor. Till väsentliga resor hör exempelvis resor till arbete och studier där man får studiemedel. Dessa resor får bara begränsas i väldigt speciella fall. För att du ska kunna beviljas dessa resor behöver vi få in särskilda intyg.

Till fritidsresor hör nästan alla andra resor som man behöver göra, exempelvis åka och handla, hälsa på vänner och släkt och liknande.

Så här gör du

Ansök om fler fritidsresor

Om du redan har färdtjänst och behöver ansöka om fler resor gör du det genom blanketten: 

Ansök om fler färdtjänstresor