Färdtjänstansökan

För att åka färdtjänst måste du ha ett färdtjänsttillstånd. Här får du reda på hur du gör för att ansöka om ett sådant.

När du ansöker om färdtjänst utreds din ansökan av en handläggare på färdtjänsten. I normalfallet får du svar på din ansökan inom fyra veckor. Vi skickar ingen bekräftelse på att din ansökan har kommit till oss.

Beslutsbrevet är den handling som visar att du får åka färdtjänst. Med beslutsbrevet kommer ett tillståndsbevis. Det ska du alltid ha med dig när du reser med färdtjänsten.

Riktlinjer för färdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som rör färdtjänst i Göteborgs Stad. Till grund för riktlinjerna ligger politiska mål, berörd lagstiftning och rättslig praxis som tillkommit vid prövning i domstol. Riktlinjerna ska ses över årligen. De reviderades senast 7 juni 2016.