Färdtjänstansökan

För att åka färdtjänst måste du ha ett färdtjänsttillstånd. Här får du reda på hur du gör för att ansöka om ett sådant och vilka regler som gäller.

Ansök om färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik som finns till för dig som har svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Färdtjänst kan vara aktuellt för alla, oavsett ålder. För att åka färdtjänst måste du ha ett färdtjänsttillstånd. Här får du reda på hur du gör för att ansöka om ett sådant.

Ansök om fler färdtjänstresor

Om ditt behov av färdtjänstresor förändras efter att du blivit beviljad färdtjänst kan du ansöka om fler resor. Det gör du på en särskild blankett som heter Ansökan om fler färdtjänstresor.

Så utreder vi din ansökan

När du ansöker om färdtjänst utreds din ansökan av en handläggare. I normalfallet får du svar på din ansökan inom fem veckor. Vi skickar ingen bekräftelse på att din ansökan har kommit till oss.

Färdtjänsttillstånd

Beslutsbrevet är den handling som visar att du får åka färdtjänst. Med beslutsbrevet kommer ett tillståndsbevis. Det ska du alltid ha med dig när du reser med färdtjänst.

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som rör färdtjänst i Göteborgs Stad. Till grund för riktlinjerna ligger politiska mål, berörd lagstiftning och rättslig praxis som tillkommit vid prövning i domstol. Riktlinjerna ska ses över årligen. De reviderades senast 17 juni 2022.

Lagar och regler om färdtjänst

Det finns lagar och riktlinjer som anger hur färdtjänst ska fungera.