Resa på annan ort

Du som har färdtjänst i Göteborg kan göra lokala resor på en annan ort där du vistas tillfälligt. Resorna får vara högst 50 km långa. Kontakta riksfärdtjänsten för att beställa resa på annan ort.

Det krävs ingen speciell ansökan för att kunna resa på annan ort, det räcker att du har färdtjänst i Göteborg. De resor du gör på annan ort räknas av från dina beviljade resor, precis som när du reser i Göteborg. På sidan "Samlad prislista för färdtjänstresor" hittar du information om vad det kostar att resa på annan ort.

För att boka resor på annan ort kontaktar du riksfärdtjänsten som ger dig den information du behöver utifrån var du vill resa. Du hittar deras kontaktuppgifter längst ner på denna sida. Tänk på att höra av dig senast fyra arbetsdagar innan din planerade resa.

Resa från Göteborg till annan kommun

Om du vill resa från Göteborg till en annan kommun i Sverige (utanför Göteborgs färdtjänstområde) kan det vara aktuellt för dig att ansöka om riksfärdtjänst.