Resa i annan kommun

Du som har färdtjänst i Göteborg kan göra lokala resor i en kommun utanför Göteborgs färdtjänstområde och som du vistas tillfälligt i. Resorna får vara högst 50 km långa. Kontakta serviceresor för att beställa resa i annan kommun.

Avstå från resa vid sjukdom eller förkylningssymptom och använd munskydd

11 januari 2022

På grund av ökad smittspridning av covid-19 påverkas även serviceresor. För att underlätta i denna ansträngda situation vill vi be dig som måste resa att välja att resa under lågtrafik, när det är möjligt. Lågtrafik är under förmiddagen, fram till kl 15 på eftermiddagen. Vi beklagar eventuella konsekvenser som uppstår på grund av detta, men vi har precis som andra branscher förare som är sjuka eller i karantän. Vi har även behov av fler fordon i trafik på grund av minskad samåkning tillsammans med ett förhållningsvis högt resande och behöver då sprida resandet bättre så alla som behöver kan få resa.

Mer information om hur serviceresor påverkas under pandemin hittar du här

Det krävs ingen speciell ansökan för att kunna resa i annan kommun, det räcker att du har färdtjänst i Göteborg. De resor du gör i annan kommun räknas av från dina beviljade resor, precis som när du reser i Göteborg. På sidan Samlad prislista för färdtjänstresor hittar du information om vad det kostar att resa i annan kommun.

För att boka resor i annan kommun kontaktar du Serviceresor på telefon 031-41 95 50 som beställer biljetterna du behöver genom Riksfärdtjänsten Sverige AB. Biljetterna skickas till dig per post. Det är därför viktigt att du beställer biljetterna minst fem arbetsdagar före du behöver använda dem. Du kan beställa flera biljetter vid samma tillfälle och du behöver inte ange exakt datum för när de ska användas.

Resa från Göteborg till annan kommun

Om du vill resa från Göteborg till en annan kommun i Sverige (utanför Göteborgs färdtjänstområde) kan det vara aktuellt för dig att ansöka om riksfärdtjänst.