Innan du bokar din resa med färdtjänsten

Det finns flera sätt att boka din färdtjänstresa. Vill du ha personlig hjälp kan du alltid ringa till beställningscentralen på telefon 031-41 95 00. Om du vill undvika telefonkö eller boka när beställningscentralen är stängd kan du boka via appen eller webben.

Avstå från resa vid sjukdom eller förkylningssymptom och använd munskydd

11 januari 2022

På grund av ökad smittspridning av covid-19 påverkas även serviceresor. För att underlätta i denna ansträngda situation vill vi be dig som måste resa att välja att resa under lågtrafik, när det är möjligt. Lågtrafik är under förmiddagen, fram till kl 15 på eftermiddagen. Vi beklagar eventuella konsekvenser som uppstår på grund av detta, men vi har precis som andra branscher förare som är sjuka eller i karantän. Vi har även behov av fler fordon i trafik på grund av minskad samåkning tillsammans med ett förhållningsvis högt resande och behöver då sprida resandet bättre så alla som behöver kan få resa.

Mer information om hur serviceresor påverkas under pandemin hittar du här

Olika sätt att boka din resa på

Du kan boka din färdtjänstresa på flera olika sätt, utifrån vad som passar dig bäst vid varje enskilt bokningstillfälle. Läs mer på sidorna om de olika bokningssätten:

Om du behöver trappklättrare

Du kan boka trappklättrare när det gäller yttertrappor (ej innetrappor). Det är viktigt att du uppger att det behövs trappklättrare vid bokningen så att det finns med i bilen som ska hämta dig.

Läs mer på Hjälp upp- och nedför trappor.

Fordon bokas utifrån dina och resans förutsättningar

Om du har bedömts kunna resa med flexlinjen syns detta hos resebokaren när du ska boka en färdtjänstresa. Om du ska resa till en adress i ditt närområde dit flexlinjen kör och om flexlinjen kan tillgodose den service du behöver i samband med din resa, bokas en resa med flexlinjen i stället för exempelvis personbil. Du får information om hur resan bokats av den som tar emot din bokning. Viktigt att veta är att resebokaren aldrig kan se varför du har färdtjänst, utan bara om tillståndshandläggaren har bedömt om du kan resa med flexlinjen eller inte.

Läs mer om hur handläggaren bedömer ifall du kan resa med flexlinjen eller inte

Om du ska resa utanför flexlinjeområdet kommer du att bli hämtad av ett färdtjänstfordon, för att du ska slippa byte. Det kommer också ett färdtjänstfordon om du ska göra en arbets- eller studieresa. Även vid följande tillfällen kommer det garanterat ett färdtjänstfordon:

  • om du ska resa vid en tid då flexlinjen inte kör
  • om fordonet måste ta sig in på gården förbi bommar för att hämta eller lämna dig
  • om du ska på begravning
  • om föraren behöver följa dig till och från fordonet.

Läs mer om serviceresors fordon

Skillnader mellan att resa med flexlinje och färdtjänst

På flexlinjen gäller Västtrafiks betalsystem. Flexlinjebussarna tar ofta fler resenärer än färdtjänstfordonen. Därför kan resan ta lite längre tid. Men flexlinjen har också många fördelar:

  • Resorna räknas inte av från dina tilldelade resor
  • Det är billigare att resa med flexlinjen än med färdtjänst
  • Flexlinjen kör även till läkarbesöket

Du som har färdtjänsttillstånd får alltid ta med dig en medresenär gratis på flexlinjen om du har Västtrafiks reshjälpskort. Läs mer om reshjälpskortet och hur du ansöker om det på Västtrafiks webbplats.

Läs mer om flexlinjen

Broschyr för dig som har färdtjänsttillstånd

Om du önskar en mer samlad men kortfattad information om hur färdtjänsten fungerar för dig som har tillstånd kan du läsa broschyren via länkarna här under.

Så fungerar färdtjänst år 2022

Tietoa suomeksi/Information på finska

Kuljetuspalvelumatkan tilaaminen