Boka färdtjänstresa i skärgården

Här hittar du information om vad som gäller om du vill resa med färdtjänst i skärgården. Beroende på vilken ö du vill resa till kan det vara olika saker som är viktiga att tänka på.

Trafikkontoret informerar om personuppgiftsincident – för dig som använder färdtjänst

29 augusti 2022

Vi på trafikkontoret har upptäckt att uppgifter om dig som använder färdtjänst har varit tillgängliga för fler personer än som varit behöriga att se dem. Det beror på felaktiga behörigheter i ett av våra fakturasystem. Vi har själva gjort en anmälan till integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig tillsynsmyndighet i den här typen av frågor.

Här kan du läsa mer om incidenten.

Information

Så mycket kostar resan

Hur mycket resan kostar beror på vart du vill resa.

I södra skärgården (Asperö, Brännö, Köpstadsö, Styrsö, Donsö, Vrångö) är priset är det samma som för resor i övriga Göteborg.

Öarna i norra skärgården (Björkö, Fotö, Grötö, Hyppeln, Hälsö, Hönö, Kalvsund, Källö-Knippla, Öckerö) tillhör Öckerö kommun och reser du över kommungränsen är priset det samma som för övriga resor över kommungräns.

För exakta priser, se samlad prislista för färdtjänst.

Undantag från kontantlöst resande i södra skärgården

Färdtjänstresorna i Göteborg är kontantlösa, men med ett undantag. I södra skärgården betalar du kontant till föraren när du gör lokala resor på någon av öarna. Om resan börjar med färdtjänst på någon ö och fortsätter med färdtjänst på fastlandet eller tvärtom betalar du ingenting till föraren utan får avgiften på faktura.

Information om båtarna och tillgänglighet i södra skärgården

Båtresan med Västtrafiks båtar till och från Saltholmen är en del av färdtjänstresan och är gratis för alla med färdtjänsttillstånd. Färdtjänstresan till eller från båtarna kostar som vanligt. Färdtjänstresenärer har även rätt att ta med sig en medresenär gratis på båten. Ditt färdtjänsttillstånd och legitimation är giltig biljett och önskar du ta med en medresenär behöver du ansöka om ett reshjälpskort hos Västtrafik. Båtarna som kör i södra skärgården har god tillgänglighet. Läs mer på

Så här gör du

Hur du bokar din resa varierar beroende på vilken ö du vill resa till.

Södra skärgården

För att boka resor i södra skärgården ringer du och bokar direkt hos dem som kör för oss på respektive ö.

  • Asperö: 031-97 02 04
  • Brännö: 031-757 99 80
  • Köpstadsö: 0701-14 66 07
  • Styrsö och Donsö:
    • Resor vardagar kl 7.30-17.30: 031-41 96 90
    • Resor övrig tid: 031-757 99 70
  • Vrångö: 0706-97 15 05

Norra skärgården

För att boka färdtjänstresa till Björkö, Fotö, Hälsö, Hönö, Kalvsund eller Öckerö, ring serviceresors beställningscentral 031- 41 95 00. 

För att boka färdtjänstresa till Grötö, Rörö, Hyppeln och Källö-Knippla, ring serviceresor minst tre vardagar före resan på telefon 031-368 25 50, telefontider 8-11 och 13-15:30.