Boka färdtjänstresa i skärgården

Här hittar du information om vad som gäller om du vill resa med färdtjänst i skärgården. Beroende på vilken ö du vill resa till kan det vara olika saker som är viktiga att tänka på.

Vi vill att du använder munskydd på flexlinjen och vid serviceresor

5 mars 2021

Vi vill att resenärer över 16 år och våra förare använder munskydd så långt det är möjligt och utifrån var och ens individuella förutsättningar. Rekommendationen gäller samtliga serviceresor och även resor med flexlinjen.

Vår uppmaning beror på att Folkhälsomyndigheten och att regionala myndigheter tills vidare rekommenderar resenärer i Västra Götaland som är 16 år eller äldre att bära munskydd i kollektivtrafiken. Detta för att minska smittspridning av Covid-19. Läs mer om munskydd på flexlinjen och vid serviceresor här.

Information

Så mycket kostar resan

Hur mycket resan kostar beror på vart du vill resa.

I södra skärgården (Asperö, Brännö, Köpstadsö, Styrsö, Donsö, Vrångö) är priset är det samma som för resor i övriga Göteborg.

Öarna i norra skärgården (Björkö, Fotö, Grötö, Hyppeln, Hälsö, Hönö, Kalvsund, Källö-Knippla, Öckerö) tillhör Öckerö kommun och reser du över kommungränsen är priset det samma som för övriga resor över kommungräns.

För exakta priser, se samlad prislista för färdtjänst.

Undantag från kontantlöst resande i södra skärgården

Färdtjänstresorna i Göteborg är kontantlösa, men med ett undantag. I södra skärgården betalar du kontant till föraren när du gör lokala resor på någon av öarna. Om resan börjar med färdtjänst på någon ö och fortsätter med färdtjänst på fastlandet eller tvärtom betalar du ingenting till föraren utan får avgiften på faktura.

Information om båtarna och tillgänglighet i södra skärgården

Båtresan med Västtrafiks båtar till och från Saltholmen är en del av färdtjänstresan och är gratis för alla med färdtjänsttillstånd. Färdtjänstresan till eller från båtarna kostar som vanligt. Färdtjänstresenärer har även rätt att ta med sig en medresenär gratis på båten. Ditt färdtjänsttillstånd och legitimation är giltig biljett och önskar du ta med en medresenär behöver du ansöka om ett reshjälpskort hos Västtrafik. Båtarna som kör i södra skärgården har god tillgänglighet. Läs mer på

Så här gör du

Hur du bokar din resa varierar beroende på vilken ö du vill resa till.

Södra skärgården

För att boka resor i södra skärgården ringer du och bokar direkt hos dem som kör för oss på respektive ö.

  • Asperö: 031-97 02 04
  • Brännö: 031-757 99 80
  • Köpstadsö: 0701-14 66 07
  • Styrsö och Donsö:
    • Resor vardagar kl 7.30-17.30: 031-41 96 90
    • Resor övrig tid: 031-757 99 70
  • Vrångö: 0706-97 15 05

Norra skärgården

För att boka färdtjänstresa till Björkö, Fotö, Hälsö, Hönö, Kalvsund eller Öckerö, ring serviceresors beställningscentral 031- 41 95 00. 

För att boka färdtjänstresa till Grötö, Rörö, Hyppeln och Källö-Knippla, ring serviceresor minst tre vardagar före resan på telefon 031 -368 28 50, telefontider 8-11 och 13-15:30.