Resor till och från daglig verksamhet

Stadsmiljöförvaltningen har i uppdrag att erbjuda samhällsbetalda persontransporter, som exempelvis färdtjänst, för alla som har svårt att resa på egen hand. Utöver de resor som stadsmiljöförvaltningen redan utför har stadsmiljöförvaltningen efter beslut av kommunfullmäktige 2018 även fått i uppdrag att utföra resor till och från daglig verksamhet inom ramen för LSS.

Din dagliga verksamhet beställer dina resor

När du beviljats daglig verksamhet ingår två kostnadsfria resor, inom Göteborg (en resa till din dagliga verksamhet och en resa därifrån). Det är verksamheten som beställer resorna åt dig. Utifrån beslutet om rätten till daglig verksamhet gör stadsmiljöförvaltningen en bedömning av vilken typ av resa du behöver, med utgångspunkt i dina behov. Resorna kan utföras med anpassade fordon som personbil, rullstolsbil, rullstolsbuss eller vanlig kollektivtrafik så som buss eller spårvagn.

Resorna är avsedda endast för dig som ska till och från din dagliga verksamhet. Om du har behov av en permanent ledsagare får ledsagaren följa med på resorna, men då måste det finnas i ditt beslut om daglig verksamhet. Du får också ta med dig de hjälpmedel du behöver.

Avboka dina resor om du inte ska resa en dag

Om du inte kommer att resa ska resan bokas av senast en timme innan den ska utföras.

Inför ledigheter eller vid sjukdom är det viktigt att avboka dina resor i så god tid som möjligt dock senast en timme innan den ska utföras, annars kommer fordonen att åka ut till din adress helt i onödan. Det finns flera olika om- och avbokningssätt beroende på hur snart din resa ska ske.

  • Om det gäller en resa som ska utföras inom en timma kontaktar du serviceresor via telefon och väljer knappval "boka eller avboka färdtjänst".
  • Om det gäller förändring av enstaka resor inom 14 dagar avbokar du genom att ringa stadsmiljöförvaltningen, serviceresor på telefon 031-368 25 50 och väljer knappval "återkommande resor". Telefontid kl 8-11 samt 13-15.30.
  • Behöver du ändra resor i ditt fasta schema ska din dagliga verksamhet skicka in blanketten avseende detta ändamål senast 14 dagar innan ändringen ska börja gälla. Kontakta din dagliga verksamhet så hjälper de dig med denna ändring. 

Om du som resenär eller din företrädare missar att avboka en resa enligt villkoren ovan räknas resan som utförd och du får ingen ny resa. Du behöver då ordna transport på annat sätt på egen hand. Om du har färdtjänst kan du boka en färdtjänstresa.

Du kan läsa de fullständiga villkoren för resor till och från daglig verksamhet i Resevillkoren

Vi vill veta om något inte fungerar som det ska

Om det uppstår problem i samband med en resa ringer du 031-368 25 50 för att få hjälp. Om du har synpunkter på en redan genomförd resa så kontaktar du kundservice på telefon 031-368 25 50, vardagar kl. 8–12. Det underlättar alltid om du hör av dig i så nära anslutning till den aktuella resan som möjligt.