LSS-resor

LSS är en förkortning för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om du har blivit beviljad LSS ingår ibland även rätt till vissa resor.

Kontakta socialsekreteraren i din stadsdel om du vill ha mer information om  LSS eller om du vill ansöka om LSS. Det är också socialsekreteraren som beslutar om du kan få LSS-resor, och mellan vilka adresser du kan resa. Du kan inte boka resor till andra adresser än de som socialsekreteraren har beslutat om.

När du ska göra en LSS-resa

Serviceresor ansvarar för själva resorna. Du bokar och ändrar dina LSS-resor hos planeringen på serviceresor. Kontakta serviceresor via e-post fastaresor.serviceresor@stadsmiljo.goteborg.se eller telefon 031-368 25 50. Planeringen har telefontid vardagar klockan 8.00–11.00 och 13.00–16.30.

Om du ska resa till och från en daglig verksamhet bokar verksamheten dina resor åt dig. Läs mer om resor till och från daglig verksamhet här.

LSS-resor med fast förare

Om du har behov kan du ansöka om fast förare för dina LSS-resor. Fast förare innebär att det kan vara en till tre personer som kör regelbundet och hämtar eller lämnar dig. För att ansöka om fast förare kontaktar du din socialsekreterare.

Det är specialresor på serviceresor som ordnar resorna med fasta förare. Därför ska du som har fast förare höra av dig till specialresor för att boka eller ändra en bokning. Kontakta specialresor via e-post fastaresor.serviceresor@stadsmiljo.goteborg.se.