Andra typer av serviceresor

Om du har färdtjänst och arbetar eller studerar kan du ansöka om arbets- eller studieresor. Dessa liksom LSS-resor och skolskjuts körs av serviceresor i Göteborg. Resor till och från vården anordnas däremot av Västra Götalandsregionen.

Ansök om och boka arbetsresor

Du som har färdtjänst och arbetar kan ansöka om resor till och från arbetet. Arbetsresorna räknas inte in i det antal färdtjänstresor du redan har tilldelats.

Ansök om och boka studieresor

En studieresa är en resa till och från en utbildning som ger rätt till statligt studiestöd, till exempel högskole- eller universitetsutbildning. Du kan också få studieresor till och från SFI-utbildning. Dina studieresor gäller utöver det begränsade antal färdtjänstresor du tilldelats.

LSS-resor

LSS är en förkortning för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om du har blivit beviljad LSS ingår ibland även rätt till vissa resor.

Utflyktsresor

Om ni är fler än fyra färdtjänstresenärer som vill resa tillsammans, till exempel på utflykt, måste ni boka resan minst fem dagar i förväg.

Skolskjuts

Elever kan få skolskjuts till och från skolan om de av olika anledningar inte kan åka med kollektivtrafiken. Det är grundskoleförvaltningen som avgör vem som får skolskjuts.

Resor till och från daglig verksamhet

Trafikkontoret har i uppdrag att erbjuda samhällsbetalda persontransporter, som exempelvis färdtjänst, för alla som har svårt att resa på egen hand. Utöver de resor som trafikkontoret redan utför har trafikkontoret efter beslut av kommunfullmäktige 2018 även fått i uppdrag att utföra resor till och från daglig verksamhet inom ramen för LSS.

Ansök om och boka resor till och från fritidsverksamhet

För att kunna ansöka om resor mellan hemmet och fritidsverksamhet behöver eleven först ha ett färdtjänsttillstånd.