Förmåner för färdtjänstresenärer

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Färdtjänstbeviset från Göteborgs Stad ger dig några förmåner i kollektivtrafiken.

Färdtjänstresenärer får ta med sig en medresenär gratis

Alla som har färdtjänstbevis i Göteborg får ta med sig en medresenär gratis i kollektivtrafiken inom Göteborg. Detta gäller på alla bussar, spårvagnar, flexlinjebussar, tåg och båtar inom staden. Färdtjänstresenären måste själv ha ett giltigt färdbevis, till exempel månadskort för färdtjänst eller en västtrafikbiljett samt visa upp sitt färdtjänstbevis.

Färdtjänstresenärer reser gratis på båtarna i södra skärgården

Båtresan med Västtrafiks båtar till och från Saltholmen är gratis för alla med färdtjänstbevis. Färdtjänstresenärer har rätt att ta med sig en medresenär gratis på båten precis som i den övriga kollektivtrafiken i Göteborg.

Om du har färdtjänst kan du åka med seniorkortet på flexlinjen

Du som har färdtjänst och ett seniorkort (65+kort) från Västtrafik, reser gratis med flexlinjen mellan klockan 8.30 och 15 på vardagar och hela dagen på lördagen. Visa upp seniorkortet tillsammans med färdtjänstbeviset. Övrig tid reser du med Västtrafiks olika kort och biljetter. Du som har färdtjänst men saknar ett seniorkort betalar din flexlinjeresa med Västtrafiks kort och biljetter.

Mer om seniorkortet

Synskadade får ta med gratis ledsagare i Göteborgsområdet och i Bohuslän

Ledsagare till en synskadad person reser avgiftsfritt i kollektivtrafiken i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö samt Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla.