Förmåner för färdtjänstresenärer

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Färdtjänstbeviset från Göteborgs Stad ger dig några förmåner i kollektivtrafiken.

Nya regler för dig som behöver hjälp på resan i kollektivtrafiken från 1 januari 2020

7 juni 2019

Från den 1 januari 2020 kan du som färdtjänstberättigad inte längre ta med en medresenär med ditt färdtjänstbevis när du reser på bussar, spårvagnar, båtar och tåg i Göteborg. För att kunna ta med dig hjälp på din resa i den allmänna kollektivtrafiken behöver du istället ansöka om ett Reshjälpskort. Detta ger dig samma möjligheter som tidigare fast nu i hela regionen.

Läs mer om reshjälpskort och hur du ansöker här

Färdtjänstresenärer får ta med sig en medresenär gratis

Alla som har färdtjänstbevis i Göteborg får ta med sig en medresenär gratis i kollektivtrafiken inom Göteborg. Detta gäller till och med 31 december 2019 på alla bussar, spårvagnar, flexlinjebussar, tåg och båtar inom staden. Färdtjänstresenären måste själv ha ett giltigt färdbevis, till exempel månadskort för färdtjänst eller en västtrafikbiljett samt visa upp sitt färdtjänstbevis.

Färdtjänstresenärer reser gratis på båtarna i södra skärgården

Båtresan med Västtrafiks båtar till och från Saltholmen är en del av färdtjänstresan och är gratis för alla med färdtjänsttillstånd. Färdtjänstresan till eller från båtarna kostar som vanligt. Färdtjänstresenärer har även rätt att ta med sig en medresenär gratis på båten. Ditt färdtjänsttillstånd och legitimation är giltig biljett och önskar du ta med en medresenär behöver du ansöka om ett reshjälpskort hos Västtrafik. Båtarna som kör i södra skärgården har god tillgänglighet.

Om du har färdtjänst kan du åka med seniorkortet på flexlinjen

Du som har färdtjänst och ett seniorkort (65+kort) från Västtrafik, reser gratis med flexlinjen mellan klockan 8.30 och 15 på vardagar och hela dagen på lördagen. Visa upp seniorkortet tillsammans med färdtjänstbeviset. Övrig tid reser du med Västtrafiks olika kort och biljetter. Du som har färdtjänst men saknar ett seniorkort betalar din flexlinjeresa med Västtrafiks kort och biljetter.

Mer om seniorkortet

Synskadade får ta med gratis ledsagare i Göteborgsområdet och i Bohuslän

Ledsagare till en synskadad person reser avgiftsfritt i kollektivtrafiken i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö samt Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla.