Stöd för människor i sorg

Vi människor reagerar olika vid stora livskriser. Det stöd vi behöver varierar från person till person men också över tid. Här kan du som drabbats av en anhörigs död hitta det stöd som ett antal organisationer och Göteborgs Stad kan erbjuda.

Du kanske vill prata med andra i samma situation, delta i en samtalsgrupp, få ett krissamtal eller bara tala med någon som lyssnar och vet vad det handlar om. Tveka inte att ta kontakt. Vi finns till för dig!

Göteborgs Stad och nedanstående ideella organisationer samverkar i arbetet med långsiktigt stöd vid kriser. Hit kan du vända dig:

BRIS – Barnens rätt i samhället

Stödverksamheten för barn och unga.
Telefon: 116 111
Mail och chatt via bris.se

Bris Vuxentelefon – Om barn
Telefon: 077-150 50 50
Telefon (arabiska): 077-44 80 900

Bris region Väst, kansli
Telefon: 031-750 11 30

Bräcke diakoni

Barn och familj i sorg och saknad - stödgrupper för familjer där en mamma eller pappa har dött, oavsett orsak. Stödgrupperna delas in i barn, tonår, unga vuxna och föräldragrupp. Sju träffar med start september och februari. Stödgrupperna är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och stiftelsen Bräcke diakoni.

På Bräcke diakonis webbsida kan du göra en intresseanmälan

Randiga Huset

Randiga Huset är en ideell organisation som med barnets perspektiv erbjuder stöd till barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall. Randiga huset utbildar och fortbildar också personal som i sin yrkesroll möter familjer i sorg.

www.randigahuset.se
Telefon: 0774-40 00 05

Rädda Barnen

Rädda Barnen arbetar för barns rättigheter och FN:s barnkonvention utgör grunden för vårt arbete.

Föreningens syfte:

  • Att stödja barn i utsatta situationer.
  • Att bedriva påverkansarbete för varaktiga förbättringar.
  • Att sprida kunskap och öka barns inflytande i frågor som berör dem.

Rädda Barnens Föräldratelefon
Telefon: 020-786 786

Rädda Barnens Föräldramejl
foraldrar@rb.se

Rädda Barnen Region Väst
Telefon: 08-698 90 00
Adress: Gyllenkrooksgatan 10B, 412 61 Göteborg
www.rb.se

Röda Korset

Röda korset utgår ifrån de behov som uppstår när människor hamnar i en utsatt situation. De arbetar bland annat med:

  • Kontakt- och besöksverksamhet för att bryta människors ensamhet.
  • Samtalsgrupper.
  • Öppettider 14–22 varje dag.
  • Jourhavande kompis

Chatta med jourhavande kompis, vardagar 18-22 och helger 14-18: www.jourhavandekompis.se

Vill du komma i kontakt med Röda Korset?

Kontakta Röda Korset där du bor för att höra vilket stöd de kan erbjuda. Klicka här
Du kan också kontakta Röda Korsets Infoservice, telefon: 0771-19 95 00, eller e-post: info@redcross.se
Läs mer om Röda Korset på webben
www.redcross.se

Svenska kyrkan i Göteborg

I Svenska kyrkan arbetar diakoner och präster med människor i alla åldrar i både glädje och sorg. Mycket av det de gör handlar om att lyssna och vara närvarande i samtalet. Du som ringer bestämmer hur mycket du vill berätta. Du kan få stöd när någon är sjuk, i samband med dödsfall och den långa tiden efter.

Här når du Göteborgs domkyrkopastorat:
https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsdomkyrkopastorat

Svenska kyrkans växel: 031-731 61 30, 031-731 66 00​

Vill du prata med en medmänniska?

Här når du Kyrkans SOS:
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkans-sos

SAMS – Samarbete för människor i sorg

Du är välkommen till någon av föreningarna i SAMS om du är sörjande eller om du vill veta mer om SAMS arbete för att göra sorg mer synligt och begripligt i vårt samhälle. SAMS är rikstäckande. Läs mer på www.samsorg.se

SAMS består av följande föreningar:

Febe – nätverk för föräldrar som mist barn
www.febe.net

SPES – Riksförbundet SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd
www.spes.se

VIMIL – Vi som mist någon mitt i livet
www.vimil.se

VSFB – Föreningen Vi Som Förlorat Barn
www.vsfb.se

Självhjälpshuset Solkatten

Solkatten startar självhjälpsgrupper för dig som vill träffa andra som delar dina erfarenheter eller upplevelser. Har du förlorat en nära anhörig, gått igenom en skilsmässa, är långtidssjukskriven eller har du andra behov? Du bestämmer i vilken angelägenhet du vill träffa likasinnade.

Solkatten erbjuder också:

  • Enskilda samtal med en diplomerad samtalspedagog.
  • Föreläsningar och utbildningar.
  • Information om självhjälpsverksamhet i Sverige.

Vill du komma i kontakt med Solkatten?

Telefon: 031-42 32 26
www.sjalvhjalp.com
solkatten@sjalvhjalp.com

Spädbarnsfonden

Spädbarnsfonden stöttar föräldrar och familjer som har förlorat ett spädbarn. Spädbarnsfonden har information, samtalsträffar och en nationell stödsamordnare att vända sig till.

Kansliet: 031- 387 57 57 (Telefontid: kl. 11-15)
e-post: kansliet@spadbarnsfonden.se

Telefonnummer stödansvarig: 0706-595 888
e-post: camilla.skoglund@spadbarnsfonden.se

www.spadbarnsfonden.se

Filer och dokument