Stöd för människor i sorg

Vi människor reagerar olika vid stora livskriser. Det stöd vi behöver varierar från person till person men också över tid. Här kan du som drabbats av en anhörigs död hitta det stöd som ett antal organisationer och Göteborgs Stad kan erbjuda.

Du kanske vill prata med andra i samma situation, delta i en samtalsgrupp, få ett krissamtal eller bara tala med någon som lyssnar och vet vad det handlar om. Tveka inte att ta kontakt. Vi finns till för dig!

Göteborgs Stad och nedanstående ideella organisationer samverkar i arbetet med långsiktigt stöd vid kriser. Hit kan du vända dig:

BRIS – Barnens rätt i samhället

Stödverksamhet för barn och unga upp till 18 år via telefon, chatt och mejl. Att kontakta Bris är gratis och anonymt.
Bris stöd har öppet varje dag, året runt:

Måndag fredag 9-12 och 14-21
Lördag söndag 14-21

Telefon: 116 111
Mejl och chatt via bris.se

Bris Vuxentelefon – Om barn
Telefon: 077-150 50 50 (vardagar 9-12)
Telefon (arabiska): 077-44 80 900 (tisdag  torsdag 9-12)
Stöd idrottsledare: 077-440 00 42 (vardagar 9-12)

Bris region Väst, kansli
Telefon: 031-750 11 30

Bräcke diakoni

Barn och familj i sorg och saknad - stödgrupper för familjer där en mamma eller pappa har dött, oavsett orsak. Stödgrupperna delas in i barn, tonår, unga vuxna och föräldragrupp. Sju träffar med start september och februari. Stödgrupperna är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och stiftelsen Bräcke diakoni.

På Bräcke diakonis webbsida kan du göra en intresseanmälan

Randiga Huset

Randiga Huset är en ideell organisation som utifrån barnperspektiv erbjuder stöd till barn och unga samt deras familjer som har förlorat eller kommer att förlora förälder, syskon eller annan viktig person i dödsfall. 

Stödet är individanpassat och sker genom enskilda stödsamtal, mötesplatser och stödgrupper. Kontakt sker via hemsidan. Randiga Huset utbildar och fortbildar profession som i sin yrkesroll möter målgruppen samt arbetar för att synliggöra och förbättra målgruppens villkor i samhället.

www.randigahuset.se
Telefon: 0774-40 00 05

Rädda Barnen

Rädda Barnen arbetar för barns rättigheter och FN:s barnkonvention utgör grunden för vårt arbete.

Föreningens syfte:

 • Att stödja barn i utsatta situationer.
 • Att bedriva påverkansarbete för varaktiga förbättringar.
 • Att sprida kunskap och öka barns inflytande i frågor som berör dem.

Rädda Barnens Föräldratelefon
Telefon: 020-786 786

Rädda Barnens Föräldramejl
foraldrar@rb.se

Rädda Barnen Region Väst
Telefon: 08-698 90 00
Adress: Gyllenkrooksgatan 10B, 412 61 Göteborg
www.rb.se

Röda Korset

Röda korset utgår ifrån de behov som uppstår när människor hamnar i en utsatt situation. De arbetar bland annat med:

 • Kontakt- och besöksverksamhet för att bryta människors ensamhet.
 • Samtalsgrupper.
 • Öppettider 14–22 varje dag.
 • Jourhavande kompis

Chatta med jourhavande kompis, vardagar 18-22 och helger 14-18: www.jourhavandekompis.se

Vill du komma i kontakt med Röda Korset?

Kontakta Röda Korset där du bor för att höra vilket stöd de kan erbjuda. Klicka här
Du kan också kontakta Röda Korsets Infoservice, telefon: 0771-19 95 00, eller e-post: info@redcross.se
Läs mer om Röda Korset på webben
www.redcross.se

Svenska kyrkan i Göteborg

Behöver du prata med någon? Pastoratets präster och diakoner finns till för dig. Präster och diakoner har självklart tystnadsplikt. Du kan vara anonym.

Det går också bra att kontakta:

Kyrkans SOS

Svenska kyrkans ideella samtalsjour, tillgänglig via telefon och digitala brev.  Öppet vardagar 13-21 och helgdagar 16-21. 0771-800 650,  www.kyrkanssos.se.

Jourhavande präst

Jourhavande präst kan du nå varje dag kl. 17-08. Du ringer då 112 och blir kopplad eller via länken till Jourhavande präst.

Här är länk till vår nationella kontaktsida:

https://www.svenskakyrkan.se/Kontakt

Här är länk till församlingar i Göteborg:

https://www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/forsamlingar-i-goteborg

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och finns för samtal med patienter, deras närstående och personal på sjukhusen.

Sjukhuskyrkan når du via:

https://www.sjukhuskyrkan.se/

SAMS – Samarbete för människor i sorg

Du är välkommen till någon av föreningarna i SAMS om du är sörjande eller om du vill veta mer om SAMS arbete för att göra sorg mer synligt och begripligt i vårt samhälle. SAMS är rikstäckande. Läs mer på www.samsorg.se

SAMS består av följande föreningar:

Febe – nätverk för föräldrar som mist barn
www.febe.net

SPES – Riksförbundet SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd
www.spes.se

VIMIL – Vi som mist någon mitt i livet
www.vimil.se

VSFB – Föreningen Vi Som Förlorat Barn
www.vsfb.se

Självhjälpshuset Solkatten

Solkatten startar självhjälpsgrupper för dig som vill träffa andra som delar dina erfarenheter eller upplevelser. Några exempel på Solkattens gruppteman: Förlorat en nära anhörig, Jag mår inte bra fysiskt eller psykiskt, Självkänsla & Personlig utveckling, Kärlek & Relationer, Existentiella livsfrågor, Jag har ett beroende. 

Solkatten erbjuder:

 • En mötesplats med hjälp till självhjälp
 • Igångsättarutbildning i Självhjälpshuset Solkattens lokaler, på andra orter i Sverige samt online
 • Föreläsningar om självhjälpsverksamhet, med mera
 • Du kan hyra lokal hos oss

Telefon: 031-42 32 26
www.sjalvhjalp.com
solkatten@sjalvhjalp.com

https://www.facebook.com/SjalvhjalpshusetSolkatten 

Spädbarnsfonden

Spädbarnsfonden stöttar föräldrar och familjer som har förlorat ett spädbarn. Spädbarnsfonden har information, samtalsträffar och en nationell stödsamordnare att vända sig till.

Kansliet: 031- 387 57 57  (Telefontid: kl. 11-15)
e-post: kansliet@spadbarnsfonden.se

Telefonnummer stödansvarig: 0706-595 888
e-post: camilla.skoglund@spadbarnsfonden.se

www.spadbarnsfonden.se