Dödsboutredning

Om det inte finns några arvingar till den som avlidit kan du vända dig till boutredningsenheten. Vi hjälper till med dödsboutredningar och tar hand om dödsbon som saknar kända delägare, samt lämnar in dödsboanmälan till Skatteverket.

Begränsad bemanning under sommaren

12 juni 2017

Vill du göra en dödsboanmälan? Under perioden 17 juli – 25 augusti har vi begränsad bemanning. Då har vi telefontid måndag och torsdag klockan 9-11. För att vi ska kunna ge dig så snabb service som möjligt är det extra viktigt att du har fyllt i alla uppgifter i Ansökningsblankett dödsboanmälan.

Vi kan inte fatta beslut om dödsboanmälan förrän du har tagit fram alla uppgifter. Även om du bara ska ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningen så måste du ta fram alla uppgifter.

Dödsboutredning

När någon har avlidit måste en boutredning göras. Det betyder bland annat att den avlidnes tillgångar och skulder ska beskrivas genom en bouppteckning. Om tillgångarna i boet inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet (till exempel gravsten och hyra ), kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckningen. Den avlidne får då inte heller ha någon fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands. En dödsboanmälan går till på samma sätt som vid en bouppteckning. Läs mer om bouppteckning på Skatteverkets webbplats.

Om det inte finns tillgångar i dödsboet som täcker begravningskostnaderna kan du vända dig till socialkontoret i den stadsdel där den avlidna bodde. Här kan du hitta socialkontoren.

Hämta och läs faktabladet

Här kan du hämta och läsa ett faktablad om boutredning och dödsboanmälan: Dödsboutredning och dödsboanmälan. Vad är det? När måste det göras?