Dödsboutredning

Om det inte finns några arvingar till den som avlidit kan du vända dig till boutredningsenheten. Vi hjälper till med dödsboutredningar och tar hand om dödsbon som saknar kända delägare, samt lämnar in dödsboanmälan till Skatteverket.

Boutredningsenheten har begränsade öppettider under sommaren

22 juni 2020

Under veckorna 28-32 (6 juli – 7 augusti) är det lägre bemanning hos Boutredningsenheten. Då har vi telefontid endast måndag och torsdag klockan 9 - 11. Det går bra att kontakta oss vid allmänna frågor om dödsboanmälan och avveckling av dödsbo.

Behöver du göra en dödsboanmälan under den här perioden? Ta fram ansökningsblanketten som finns på vår webbplats. På första sidan framgår vilka underlag som ska bifogas blanketten. När du har samtliga uppgifter skickar du dessa till Boutredningsenheten. Då kan vi förkorta handläggningstiden och ge dig snabbare service. Vi kan inte fatta beslut angående dödsboanmälan innan du har tagit fram samtliga uppgifter. Även om du ska ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningen så måste du ta fram samtliga uppgifter innan vi kan fatta beslut om dödsboanmälan. Tack för hjälpen!

Dödsboutredning

När någon har avlidit måste en boutredning göras. Det betyder bland annat att den avlidnes tillgångar och skulder ska beskrivas genom en bouppteckning. Om tillgångarna i boet inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet (till exempel gravsten och hyra ), kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckningen. Den avlidne får då inte heller ha någon fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands. En dödsboanmälan går till på samma sätt som vid en bouppteckning. Läs mer om bouppteckning på Skatteverkets webbplats.

Om den avlidnes tillgångar inte täcker begravningskostnaderna så kan du ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialkontoret i den stadsdel där den avlidne bodde. Här kan du hitta socialkontoren.

Hämta och läs faktabladet

Här kan du hämta och läsa ett faktablad om boutredning och dödsboanmälan: Dödsboutredning och dödsboanmälan. Vad är det? När måste det göras?

Tietoa suomeksi/Information på finska

Kuolinpesän selvitys/Dödsboutredning