Dödsboanmälan

Om en närstående har avlidit kan du göra en dödsboanmälan om tillgångarna i boet endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Här får du information om hur du går till väga.

Information och regler

En dödsboanmälan är en handling som i vissa fall ersätter bouppteckning. En dödsboanmälan görs om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Den avlidne får inte heller ha någon fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands. Om den avlidne har det ska det istället göras en bouppteckning.

Hämta och läs faktabladet

Här kan du hämta och läsa ett faktablad om boutredning och dödsboanmälan: Dödsboutredning och dödsboanmälan. Vad är det? När måste det göras?

-arabiska تحقيق تركة المتوفى وبلاغ حصر الإرث ما هي؟ ومتى يجب عملها؟

Estate investigation and notification of estate - engelska

Kuolinpesän selvitys ja kuolinpesän ilmoittaminen. Mitä ne ovat? Milloin ne on tehtävä? - finska

تحقیقات در مورد ترکه ی متوفی و اعلامیه ی ترکه ی متوفیاین امور به چه معنایی است؟ چه زمانی این امور انجام می گیرد؟ - Persiska

Baaritaanka hantida iyo deynta laga dhintay iyo wargelinta dhaxalka (dödsboanmälan) Maxay tahay? Goormese la sameeyaa? - somaliska

Informe sobre la sucesión, dödsbout-redning, e inventario de bienes y suce-siones simplificado, dödsboanmälan - spanska

Så här gör du

Om den avlidne bodde i Göteborg

Då vänder du dig till boutredningsenheten som gör dödsboanmälan. För att ansöka om dödsboanmälan fyller du i och skickar in blanketten Ansökningsblankett dödsboanmälan tillsammans med övriga uppgifter och handlingar du kan läsa om i ansökningsblanketten.

Vi kan inte fatta beslut om dödsboanmälan förrän du har tagit fram alla uppgifter. Även om du bara ska ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningen så måste du ta fram alla uppgifter.

Om den avlidnes tillgångar inte täcker begravningskostnaderna så kan du ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialkontoret i den stadsdel där den avlidne bodde. Här kan du hitta socialkontoren

Ansökningsblankett dödsboanmälan

Ansökningsblankett dödsboanmälan

Blanketten går att fylla i på datorn, men kom ihåg att skriva ut den och sedan skriva namnteckningarna. Därefter skickar du den till boutredningsenheten.

Ansökningsblankett dödsboanmälan på andra språk

طلب عمل بلاغ حصر الإرث - Arabiska

Application for notification of a deceased person’s estate - engelska

Kuolinpesän ilmoitushakemus - finska

شهرداری گوتنبرگ - persiska

Foomka codsiga wargelinta dhaxalka - somaliska

Solicitud de inventario de bienes y sucesiones simplificado - spanska

Fyll i blanketten på svenska, skriv under och skicka den till boutredningsenheten.

Om den avlidne bodde i en annan kommun än Göteborg

Då ska du vända dig till den kommunen. Kommunen gör då en dödsboanmälan till Skatteverket.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Kuolinpesän ilmoitus